Cerverí de girona viadeyra

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,26 KB

 


El poema Nol prenatz lo fals marit va ser escrit per Cerverí de Girona. Aquest poema és una cançó popular, una viadeyra, que era una cançó que cantava la gent mentre caminava per fer més suportable el viatge.
Cerverí de Girona, autor daquesta obra, va néixer cap a lany 1259 i va morir al voltant de 1290. És lúltim gran poeta de la tradició trobadoresca i es creu que ell i Guillem de Cervera eren la mateixa persona, però hi ha alguns estudiosos que ho posen en dubte, ja que diuen que Guillem de Cervera va néixer trenta anys abans que Cerverí de Girona. Al llarg de la seva vida va escriure moltes composicions, de les quals avui en dia sen conserven 120. Daquestes, 114 són líriques, 5 són narratives i una és un llarg poema moral. Un tret destacable de la seva obra és lestil directe i carregat de subjectivitat amb que treballa els temes.
Cerverí de Girona és el trobador que posseeix lobra més extensa i diversa i es pot agrupar en obra popular, obra amorosa, obra moral, obra religiosa i obra narrativa. Va conrear tots els gèneres poètics i va ser un dels principals innovadors trobadorescos.
Va ser trobador a la cort dels Cardona i poeta oficial de les corts de Jaume I i Pere II.Lobra pertany a la lírica trobadoresca, i es troba dins del gènere viadeyraque està catalogat en antics tractats de poètica provençals i catalans, però considerat com a la més baixa espècie de cançons. Aquest poema dart menor, consta de set estrofes, totes de tres versos excepte la primera, que en té dos. Per tant, estaríem parlant de tercets formats per un apariat i la tornada (Jana delgada). Lapariat està format per versos heptasíl·labs masculins que rimen entre ells consonantment. Els de les estrofes parells rimen entre ells i de la mateix manera ho fan els de les senars. La tornada està formada per un vers femení tetrasíl·lab. La rima del poema és ab, ccb, aab, ccb, aab, ccb, aab.La temàtica daquest poema és una advertència del trobador a Jana perquè el marit que té no li convé. El llenguatge que utilitza lautor és directe i col·loquial i hi abunden les formes genuïnament catalanes. Amb la tornada Jana delgada, lautor expressa que la noia és tendra i delicada, perquè delgada vol dir delicada amb català antic.Podem estructurar el poema en tres parts. La primera conté les tres primeres estrofes, fa una petita introducció on lautor adverteix a Jana que no es casi amb el seu estimat, ja que diu que aquest és mal educat, ruc i ensopit. La quarta i la cinquena estrofa formen la segona part, el trobador segueix menyspreant a lestimat i li diu que no és adequat per ella, que no es casi ni es fiqui al llit amb ell. Finalment, lúltima part, composta per la sisena i la setena estrofa, explica que lautor creu que és més adequat lamant que té la noia damagat, que el seu estimat. En aquest poema es produeixen tres paral·lelismes, el primer el trobem a les tres primeres estrofes on es repeteix Nol prenatz lo... I que pec es.... En aquesta part també trobem lús important del temps imperatiu. El segon paral·lelisme està a les estrofes quatre i cinc i es repeteix Que pec es... I ladverbi de negació no, aquest reforça la idea que vol expressar lautor. Lúltim paral·lelisme es produeix a les dues últimes estrofes i es repeteix No i mes.
Podem concloure que el trobador, volia advertir a la dama del greu error que estava cometent volent casar-se amb el seu estimat, ja que el trobava inadequat per ella. Cerverí de Girona ens mostra la seva preocupació per aquesta delicada dama.

Entradas relacionadas: