Cesar

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,94 KB

 

Els successors de Numa PompiliSuccessit Numae Tulus Hostilibus. Hic bella reparavit, Albanos vicit, Veientes et Fidenates bello superavit, urbem ampliavit, adiecto monte Caelio. Post hunc Ancus Marcius, Numae repos, suscepit  imperium. Contra Latinos dimicavit, Aventium montem  civitati  adiecit et Ianiculum, apud ostium Tiberis civitatem condidit.TraduccióTul·lus Hostili succeeix a Numa Pompili. Va restaurar les guerres, els Albins van vencer la guerra als habitants de Veïs i els habitants de Fidena, la ciutat va augmentar, un cop afegit el mont Celio. Desprès d’aquest el comandament va succeir Marcus Anco, net de Numa Pompili. Va lluitar contra els llatins, va afegir Janicul i la ciutat del mont Aventi, la ciutat d’Ostia anomenada així perquè es va fundar a la desenvocadura del Tíber.Costums dels antics romansDomi militiaeque boni mores colebantus, concordia maxima, minima avaritia erat; ius bonumque apud eos non legibus magis quam natura valebat. Iurgia, discordias, simultates  cum hostibus exercebant; cives cum civibus de virtute Certabant. In supliciis deorum  magnifici,  domi parci, in amicos fideles erant.TraduccióTant a casa com a l’exèrcit es practicaven els bons costums, la concòrdia era molt gran, l’avarícia petita; la justícia i la bondat es consideraven importants tenien força entre ells no per les lleis sinó per la seva pròpia natura. Practicaven baralles,discòrdies i rivalitats amb els enemics; els ciutadans competien amb els altres ciutadans per la virtut. Eren fidels amb els amics, eren generosos en els sacrificis dels deus sobri a casa i fidels als amics.Nepos,vida d’HannibalSic Hannibal, minor V et XX annos natus, imperator factus, proximo triennio omnes gentes Hispaniae subegit, Saguntum foederatam civitatem vi expugavit, tres exercitus maximos comparavit. Ex his unum in Africam misit, alterum cum Hasdrubale fratre in Hispania reliquit, tertium in Italiam secum duxit.TraduccióD’aquesta manera Hannibal, de menys de 25 anys d’edat, nomenat emperador, va sotmetre tots els pobles d’Hispania en els següents tres anys va prendre per la força Sagum, aliada de Roma, va preparar tres grans exercits. Entre aquests va enviar un a Àfrica va deixar un altre a Hispania amb el seu germà Hasdrubal, va portar el tercer a Itàlia amb si mateix. Va travessar els Pirineus. Per on anava, va lluitar amb tots els habitants.Sal·lusti, Conjuració de Catilinia, VL. Catilina, nobili genere natus, fuit magna vi et animi et corporis, sed ingenio malo pravoque. Hui cab adulescentia bella intestina, caedes, rapinae discordia civilis grata fuere, ibique iuventutem suam exercuit. Corpus patiens inediae, algoris, vigiliae supra quam cuiquam credibile est.TraduccióL. Catilina, nascut d’un noble llinatge, va ser de gran força d’ànim i de cos, però d’ingeni dolenta i depravada. A ell des de la seva adolescència li van ser grates les guerres internes, les matances, els robatoris, les discòrdies civils i així va passar la seva joventut. Tenia un cos que suportava la gana, el fred, les vigílies per sobre del que és creïble a qualsevol.Caesar, exposito exercitu et loco castris idoneo capto, cohortibus X ad mare relictis et equitibus CCC, de tertia vigilia ad hostes contendit.-Cèsar, desplega el seu exercit i escollir un lloc idoni pel campament, retingudes deu quos i 300 genets regresses a trobar els enemics a l’alba. Hannibal, L. Cornelio Q. Minucio consulibus, cum quinque navibus Africam accessit.-Hanibal, essent cònsols Corneli i Minuci, es van apropar a l’Àfrica amb cinc naus. Scipio, pace terra marique parta, exercitu in naves imposito, in Siciliam traiecit.-Scipio, un cop aconseguida la pau a la terra i al mar, embarca l’exèrcit a les naus, va cap a Sicília.Caesar, exploratis regionibus, albente caelo, omnes copias castris educit.-Cèsar, explorades les regions, quan clareja el cel, treu totes les seves tropes del campament. Tum M. Tulius consul, sive praesentiam eius timens, sive ira commotus, orationem habuit luculentam atque utilem rei publicae.-Llavors el cònsol Tuli, o be temorós de la seva presencia, o be mogut per la ira, va pronunciar un discurs brillant i útil per el bé comú. Massilienses, usi L. Domitii consilio, naves longas expediunt.-Els massellenços, seguit al consell de Domitii, preparen naus de carrega. Interea, (Caesar) legione quam secum habebat, militibusque qui ex provincia convenerant, a lacu Lemanno qui in flumen Rhodanum fluit, ad montem luram qui fines Sequanorum ab Helvetiis dividit, murum fossamque perducit.-Mentrestant, amb la legió que tenia amb ell i amb els soldats havien vingut de la província, va construir un mur i un fossat des del llac Leman, que desemboca al riu Roine, fins al mont Jura, que separa el territori dels sèquans dels helvecis. Belgae proximi sunt Germanis qui trans Rhenum incolunt quibuscum continenter bellum gerunt.-Els belgues eren pròxims als germànics que habitaven al costat del riu Rin que estaven en guerra continuament. Caesar copias suas in proximum collem subducit, equitatumque, qui sustineret hostium impetum, misit.-Cesar va fer pujar al següent turó a les seves tropes, i Cèsar va enviar a la cavalleria que va aturar els enemics. In coniuratione fuit Q. Cirius quem censores senatu moverant.-Q. Cirius en la conjuració fou qui els censors del senat el van fer fora.

Entradas relacionadas: