Cicle dièsel

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,72 KB

 

Relació de compressió: es la relació entre el volum total d'un cilindre i el volum de la cambra de combustió(Rc=V1/V2=V2+V1-V2/V2=1+V/V2).Motors quadrats:la carrera i el diametre del pistó son iguals.Motors superquadrats:la relació carrera-diametre sera entre 0.7 i 0.999(tenen mes espai a la culata per hubicar.hi vàlvules, bugies...,la velocitt mitjana del pistó disminueix.es redueixen les inercies, cigonyal més rígid.Motors llargs:carrera mes llarga que el diametre, la relació carrera-diametre sera entre 1 i 1.2(s'obté un major rendiment des del punt de vista termic, reducció d'emissions contaminants.Velocitat mitja del pistó: u=(2C/1000)x(nºrev/60).Brendiment volumetric: es la relació que hi ha entre la massa d'aire efectiva que entra al cilindre i la massa teòrica que hi pot entrar.Rendiment del motor:es l'aprofitament del combustible(pot util/pot consum).Pressió mitjana efectiva: es un parametre que ens indica les prestacions del motor, es proporcional al parell motor, varia en funció del nº de revolucions i ens determina la força generada pels gasos d'explosió i les perdues generades.(P=F/S)

Entradas relacionadas: