Ciencias

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,5 KB

 
La matèria viva esta formada per aigua i carboni (98%). Ferro, seleni, sofre, potassi.
Autòtrof organisme que fabrica matèria orgànica a partir de matèria inorgànica (sals minerals, aigua, altres substancies) i energia solar.
Heteròtrof organisme que es nodreix de matèria orgànica elaborada pels organismes autòtrofs.
Organismes quimiosintètics obtenen l’oxigen a partir de reaccions amb altres elements.
El
carboni prové de l’interior de la terra, on es va acumular quan es va formar el planeta.
L’aigua prové d’asteroides, durant l’origen del sistema solar l’aigua no es va poder condensar en orbites properes al sol, ha que les temperatures eren molt elevades.
La vida prové d’un interior molt calen amb un vulcanisme intens i casi tot submarí.
Una atmosfera densa sense oxigen, la vida començà a l’interior del mar, ja que va protegir als essers.
Hipòtesi metabòlica, petites molècules senzilles es van aïllar del medi amb una membrana, amb la qual cosa s’iniciava una sèrie de processos químics de complexitat, fins que la unitat es va reproduir.
Món ARN,
proposen que molècules sorgides a l’atzar d’ARN, capaces de replicar-se mitjançant mutacions van iniciar la cadena de l’evolució.
Especies a la terra 30-50 milions, catalogats 2 milions.
Fòssils parts dures d’animals i vegetals (espines, closques, ossos), o restes d’organismes petrificats.


Biològiques: L’estructura dels ossos, els òrgans vestigials (parts del cos sense utilitat),.
La prova definitiva de l’evolució es el fet de que tots els organismes vius tinguin el mateix sistema de transmissió de informació, l’ADN.
Proves paleontològiques: Són els fòssils 300.000 diferents. Sabem 2000 milions.
Sols hem trobat 1 de cada 7000.
Proves moleculars: ADN.
Una
espècie es defineix com el conjunt d’organismes capaços de reproduir-se entre si i que tenen descendència fèrtil.
Darwin deia que els caràcters mes forts de l’especia es mantindrien, mentre que els altres es perdrien. Els individus més resistents son els que es reprodueixen més i transmeten la seva característica a la descendència.
Lemark va proposar que les especies variaven en adquirir nous òrgans per resoldre noves necessitats.
Selecció artificial: L’esser humà ha seleccionar en els animals i les plantes aquelles característiques que considera favorables per reproduir-los.
La hipòtesi més recent ho atribueix a una catàstrofe per
anòxia (falta d’oxigen a l’aigua) provocada per l’escalfament a l’atmosfera.
Era paleozoica: 650 ma Cambrià, Ordovicià(extinció)Silurià, Devonià (extinció), Carbonífer, Permià (extinció). 250 ma.
Era mesozoica: 250ma triàsic (extinció), Juràssic, Cretaci 75ma.
Era cenozoica: 75ma Terciari 4ma.
Fa 65 ma es van extingir els dinosaures amb la col·lisió d’un asteroide.
Origen de l’esser humà fa 8 ma.
Primer Autrolopithecus.Fa 2,3 ma Homo habilis.Fa 1,8 ma Homo ergaster.Fa 1,2 ma Homo erectus.Últims homo neanderthalensis i Homo sapiens.

Entradas relacionadas: