Ciencias de la tierra

Clasificado en Geología

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,64 KB

 
jaciments filonians:estructures planes, relacionades amb fractures.Es formen per l'ascensió de solucions hidrotermals procedents de les ultimes fases de solidificació. Jaciments de solidificació magmàtica: durant la solidificacio d'un magma es poden donar diversos processos que generin la concentració de diferents minerals. Serie discontinua de Bowen. jaciments de metamorfisme de contacte: es formen a partir del contacte entre intrusions plutòniques i roques sedimentaries.Jaciments d'oxidació i enriquiment supergènic: associats al sòl, es formen per meteorització quimica a les roques de la superficie.Jaciments de sublimacio: es donen  quan crital·litzen minerals a partir de substàncies gasoses. Locals a Catalunya.

sedimentaries- detritiques- rudites (formades per graves) gresos (per sorres) lutitels (argilles i llims)

Entradas relacionadas: