Ciencies

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,92 KB

 

taxa d creixmnt:capacitat d sostniment del medi K el nº maxim d'individus d'una poblacio q els recursos d¡un sistma podn soportar dif r estrateges:-desenv rapid,durada vida curta,corba supervivencia tipo 3,reporduccio pronte,xicotet tamany,unica reproduccio,molts i xicotets descendents. punt de vista de valència ecologica 2 tipus especies:-eurioiques:poc exigents respecte als valors obtinguts,tenen v ecol de gran amplitud son r estrategues que son generalistes (ninxol ampli habitat ampli  i molts tipus aliment)ex peixos i insectes-estenoiques i especialistes ex panda val ecologik: interval d tolerancia duna especie especte un factor qualsevol que actua com a limitant.ninxl ecologic:se denomin a totes les condicions fisico quimiques i bologiques q necesita una especie per a viure en una habitat determ.ninxol potencial(ideal):akell q satisfa totes necesitats duna determ especie ecologic real: es l'ocupat x una especie en condicions normals. supervivencia: senten com el nº individus q sobrepasen cada una de les edats duna poblacio competencia: relacio entre individus duna especie o + q com q utilitza el mateix recurs no poden coexistir.intraespecifica pollancres i interespecifica ovelles i cabres.

Entradas relacionadas: