Ciencies de la terra

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,91 KB

 

Caracteristiques del sistema: -L'element que no tingui cap funció en el sistema no en formarà part - El canvi en un element afecta la resta, repercuteix en el funcionament del sistema - Mecanismes autoreguladors - Propietats emergents. Una variable es un aspecte mesurable en un sistema (causa-efecte), -Simples (positiva o negativa) - Encadenades i Compostes( realimentació positiva i realimentació negativa). La terra: -Geosfera, Edadosfera, Biosfera, Atmosfera, Hidrosfera. Recursos: és un bé natural que pot tenir algun interes per a l'esser humà( Recursos Renovables i Recursos NO Renovables) Residus: (RSU), Residus industrials i altres residus. Geologia: ciencia que estudia la terra ( Mineralogia, Petrologia, Sismologia, Vulcanologia , Estratigrafia, Paleontologia, Geodinamica, Geomorfologia, Tectònica). Mineral :són els materials sòlids inorganics i d'origen natural que tenen una composició determinada i una estructura atòmica ordenada, formen estrucutures cristal.lines. Mineraloides: estructura interna amorfa. Es formen per Cristal.lització a partir de fluids o Transformació en estat sòlid.

Propietas dels minerals:  -Propietats escalars (no depen de l'estructura interna del mineral) -Hàbit - Densitat -Punt de fusió. Propietats verctorials ( depen de l'estructura interna del mineral) -Propietats mecàniques(Duresa, Tenacitat, Fractura, Exfoliació) -Prpietats òptiques ( color, brillantor, birefrigència) -Propietats màgmatiques( paramagnetics, diamàgnetics) -Propietats elèctriques( conductors, No conductors). Roques: -R.Sedimentaries ( diagenesi) -R.Metamorfiques - R.Magmatiques o Ignits.

Entradas relacionadas: