Ciencies de la terra i el medi ambient 2

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,8 KB

 

MINERAL: Material sòlid,inorgànic, origen natural amb composicio química determinada i estructura atomica ordenada.

Cristall: Mineral que té forma geomètrica.

ROCA:Agregats de un o més minerals. Te minerals fixos que la defineixen: minerals essencials(granit: quars,mica,feldspast),minerals accesoris.^

Propietats escalars: HABIT:Aparença o forma externa en què està cristal·litzat(Globular,Columnar,laminar). DENSITAT: Relació entre massa i volum. PUNT DE FUSIÓ: Tª a la qual es fon un mineral, solid-liqud.

(mecàniques)Duresa:Resistencia que presenta la superficie d'un mineral a ser ratllada.Tenacitat:(fragil,maleable,ductil,plastic,elastic)Resistencia que presenta un mineral a trencar-se o a deformar-se. FRACTURA: Aspecte d'un mineral en trencarse de forma irregular. EXFOLIACIÓ: propietat d'alguns de trencarse en superficies planes o làmines. (òptiques)Color, brillantor i birefrigència.(magnètiques)(elèctriques).

Escala Mohs: Serveix per mesurar la duresa dels minerals,consta de 10 min.(Talc-Diamant)

Silicats: Molt abundans, Formats per SiO4, Forma de tetaedre. EX: Granits (bona part de Si).

Roques Ígnies: Endògenes(interior escorsa terrestre),A partir de magma solidificat. Roques Metamòrfiques: Endògenes, a partir de altres roques existens a causa de altes Tª i presions a linterior escorça. Roques Sedimentàries: Exògenes, formades superficia terrestre com a resultat processos erosio, transport i sedimentacio o biologics.75% escorça terrestre.

T.Porfírica: Grans cristalls troben matriu cristalls petits.EX: Pòrfil granitic (Granuda,Afanitica,Vitria no grans- refredament). ÍGNIES.

R.Volcànica:Mantell,escorça,magma,erupció volcanica. EX:basalt

JACIMENT MINERAL: Agregat substàncies origen mineral es troba escorça terrestre, es susceptible de ser explotat econòmicament. (Filonians,Concentracio magmatica, Metamorfisme contacte, Metamorfisme Regional, Sedimentaris estretiformes, Oxidació i reducció, Sublimació).

Àrids: Clasts o fragments de roca triturada, que es fan servir com a material inert en obra pública o construccions arquitectòniques. Pedrera: Mina a cel obert té roques dipositades de forma compacte. Gravera: Roques soltes, no compactes.

R.Ornamentals: Poleixen,EX: Marbre,granit(cuina),Gres,Basalt.

Carbonització: Procés de formació del carbó. Continent, ambits pantanosos o deltaics, condicions anaeròbiques(sense O2).BIOLÒGICA-FISICOQUÍMICA

Calcàries:Mar, no detrítiques- precipitació, acumulacio de vestes d'organismes.

PRÀCTIC: Sumar tots, dividir un per total x 100 (%)

Entradas relacionadas: