Cimo viure mes viure millor

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,76 KB

 
Salut: complet benestar físic, mental i social.
L'index de desenrotllament humà, establert per les NU serveixen per mesurar la qualitat de vida. El programa de les NU per al desenrotllament (esperança de vida, educació, PIB per capita) serveix el grau de desenrotllament dels paisos. Paisos am l'IDH mes alt, Islàndia, Noruega, Austràlia, Suècia, Canada i Japó.
La qualitat de vida depèn del grau de benestar, felicitat i satisfacció, depén de la salut física, mental; de l'autonomia personal i de les relacions personals socials.
La reduccio del consum d'alcohol i d'aigua insalubre, la reducció dels índex de desnutrició infantil i d'hipertensió arterial, la millora del sanejament i la disminució de pràctiques sexuals de risc incrementen l'esperança de vida a nivell mundial.
Factors conservar salut i evitar aparicio malalties:Medi sa lliure d'elements biològics (microbis i animals nocius), químics (verins i contaminants) físics (radiacions i sorolls) i perjudicials per a la salut (violència).Adquisició d'habits i estil de vida saludable mantindre autoestima, tindre sentit de vida, satisfaccio amb la vida, capacitat d'autoatenció, seguretat econòmica, gaudir oci. Factors hereditaris malalties degudes a mutacions en gens concrets( l'hemofilia, daltonisme, miopia) degudes a alteracions cromosòmiques( down, sindrome Turner) El diagnostic prenatal consisteix en l'anàlisi genètic de l'individu abans del naixement. Les malalties genètiques es poden produir per anomalies cromosòmiques o per defectes en els gens.Existència d'un sistema sanitari eficaç capaç de curar i prevenir l'aparició de malalties i garantir una sanitat pública de qualitat.
Drets i deures tenim dret a la salut, però tenim que cuidar de la salut i ser responsables, utilitzar adecuadament els recursos mèdics i propiciar conductes saludables.
Objectius per a un nou mileni erradicar pobresa extrema, asegurar educació primaria, integracio dona mon laboral, reduir mortalitat infantil, millorar tractament embarassades, frenar VIH, aigua potable, 0.7 PIB, acces medicaments essencials.
Defenses organismes front infeccio externes eviten que els microbis entren a l'organisme estructurals pell i mucoses actuen com una barrera mecaniques moviments i corrents que arrosseguen els microbis bioquímiques substàncies microbicides ecològiques microbis no patogens que impedeixens que s'intalen els patogens.internes actuen quan ja ha entrat el microbi inespecífiques fagocits, atrapen i eliminen els microbis. específiques limfócits, fabriquen anticossos específics que destrueixen o inactiven els microbis.
tractament medic infeccions interferons glicoproteina d'origen cel·lular capaç d'inhibir la multiplicacio de qualsevol virus en les cèl·lules de l'espècie de la qual prové vacunes injectar bacteri mort o debilitat per a fabricar anticosos serums preparats biologics que contenen anticossos i l'administració dels quals per via parental produeix inmunitat Quimioterapia, antibiotics substància química produida per un èsser viu o derivada sintètica d'ella que a baixes concentracions impedeix el creixement de certes classes de microorganismes sensibles

Malaltia quan alguna part de l'organisme deixa de fer correctament la funció corresponent.Classificació:origen infeccioses/no rapidesa i duració agudes, cròniques freqüencia i distribució esporàdiques, endèmiques, epidèmiques.
Malalties infeccioses causades per microorganismes patògens que penetren en l'organisme. Microorganismes patògens Virus microorganismes paràsits especifics obligats, estructura, embocall de proteines (capside) i el material genètic (ADN, ARN) alguns porten una membrana externa procedent de la cel·lula que han destruit. Proces en els casos d'infecció: fase de fixació(els virus s'uneixen per la placa basal a la coberta de la paret bacteriana) fase de contracció(la cua es contrau i l'àcid nucleic del virus comença a injectar). fase de penetració (lacid nucleic del virus penetra en el citoplasma del bacteri, a partir d'aci dos cicles: cicle lític: l'ADN bacterià fabrica les proteines víriques i copies d'acids nucleics virics, quan hi ha prou d'aquestes molècules es produeix l'acoblament de la proteina i l' ADN viric s'allibera al medi produint la mort de la cèl·lula. en el cicle lisigènic es produeix quan el genoma del virus queda integrat en el genoma del bacteri, no expresa els seus gens i es replica al costat del bacteri, el virus queda en forma de pròfag(virus latens que es pot transmetre de generació en generació.) complexitat de combatre els virus van camuflats amb restes de membranes de la ultima cèl·lula que han parasitat. Quan esta dins de la cèl·lula no hi ha diferencia en la composició entre els acids nucleics virics i els de la cèl·lula. La gran capacitat de mutació dels virus.
Els bacteris microorganismes unicelulars procariotes, poden trobarse en qualsevol ambient, hi ha diversos tipus (cocos, diplococos, esporos bacterians, estreptococos, estafilicocos, vibrioes, espirilos i bacils. Perjuis dels bacteris causen infeccions a través de viure a costa d'un hospedador( entrada en l'hospedadors, adhesio als teixits, invasió de les cèl·lules de l'rganisme, desenrotllament de la infecció que pot provocar lesió directa, producció de factors de virulencia i produccio de toxines). Benefici dels bacteris en els cicles de la matèria (cicle carboni, nitrogen i sofre) contra altres bacteris que eviten la proliferació de bacteris patògens. Inconvenients poden produir acne, caries i infeccions en cas del descens del pH.
Fongs, Protozous, Prions.
Transmició malalties infeccioses: contacte directe, objectes inerts, aigua, ingestio aliments, aire, animals transmissors.
Malalties parasitaries anisakis, cuc blanc intestinal, tenia, lladelles, triquinosi, polls, sarna
Fase desenvolupament malaltia infecciosa incubacio entrada i reproduccio dels microorganismes, no es manifesta simptoma. malaltia infesta apareixen simptomes i signes malaltia, actuen defenses internes i, o eliminem els microbis o s'exten infeccio convalescència una vegada eliminats o minvats els microbis l'organisme repara danys.

Entradas relacionadas: