Civilitat noucentisme

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,42 KB

 

NOUCENTISME.és un moviment politicocultural o fenomen ideològic que, entre 1906 i 1923,  tipifica les aspiracions hegemòniques dels nuclis més actius de la burgesia catalana, postula els seus interessos en un pla ideal creant un complex sistema de signes lingüítics i iconogràfics, formula models i projectes que expliquen la realitat i donen pautes de comportament socials perquè sigui possible una reforma, cultven la poesia, el gènere sublim--és molt important la relació entre la política i la cultura. Es sotmeten els escriptors i intel·lectuals i hi ha un programa d'acció política. --enric prat de la riba és un polític noucentista de la lliga regionalista, conservador, catòlic i nacionalista. Eugeni d'ors inventà allò que és el noucentisme.-- eugeni d'ors va ser l'ideòleg del noucentisme. Va escriure un glossari a la veu de Catalunya, que era un recull d'articles d'opinió. Les paraules clau del noucentisme són termes definits per eugeni d'ors, i són els següents:-- -imperialisme: intervenció en la vida política i cultural. és una manera de no dir catalanisme o nacionalisme, però hi ha voluntat de reformes. -arbitrarisme: el poeta té un control absolut de l'obra, no hi ha espontaneisme. -classicisme: significa ordre, control, serenor i harmonia, s'entronca Catalunya amb la tradició cultural de Grècia i Roma.- civilitat: es vol crear una ciutat ideal, fer de Barcelona una ciutat europea, culta, com les polis gregues. -mediterranisme: derivació del classicisme.IDEES ESTETIQUES DEL NOUCENTISME. Hi va haver una jerarquitació de gèneres. La poesia era el gènere preferit i cultural dels noucentistes. La poesia era el millor gènere, d´ideari estètic noucentista.Varen mostrar reticències contra el model de novel·la realista-naturalista i la modernista sobretot per l´ambient rural i els conflictes.


No era un corrent en contra del gènere novel·la sinó contra un model concret de novel·la, partidaris d'una novel·la psicològica urbana i intel·lectual. Guerau de liost va aplicar amb rigor aquestes idees estètiques. La seva poesia es caracterita per la perfecció formal. Escriu la muntanya d'ametistes, en el que dóna preferència al conte, genere més acostat a la poesia de josep carner. La poesia  es caracterita per la irrealització (autonomia del poema, món propi lluny de la realitat), la idealització (eliminació d'elements reals, estilització idealitzada de la realitat) i l'essencialitació (recerca d'allíçonament moral, cultural i religiós). 1a ETAPA NOUCENTISTA 

Entradas relacionadas: