Classes de determinants

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,44 KB

 

Un sintagma és un mot o conjunt de mots amb significat que s'estructuren al voltant dun nucli. Les categories gramaticals son les diverses classes de mots que formen una oració: nom, article, pronom, verb, adverbi, preposició, i conjunció. Els sintagmes estan formats per una categoria gramatical o mes d'una i expressen les funcions sintàctiques dins l'oració. El sintagma nominal esta format pel nucli, que pot anar acompanyat per determinants i per complements del nom. El nucli pot ser un nom (N) o un pronom personal fort (pron), els determinants i els complements del nom complementen el nucli del SN. El pronom personal fort representa o substitueix un nom o un sintagma nominal i pot fer les mateixes funcions que fan aquests.

 1a persona2a persona 3a persona 
singularjo,mi,nóstu,vostè, vósell ellasi (reflexiu) 
pluralnosaltresvosaltres, vostèsellsellessi (reflexiu)

Els determinants es posen davant el nom i en donen diverses informacions, com ara la quantitat, la situació, la proximitat, la pertinença, l'ordre, etc. El complement del nom s'anomena així perquè complementa el nom adjudicant-li una qualitat. Els sons de la veu humana son el resultat de tot un seguit de modificacions de l'aire que expiram, en el recorregut dels pulmons fins a l'exterior. Sons vocàlics:s'emeten quan el corrent d'aire, després de fer vibrar les cordes vocals, no trobal cap mes obstacle per sortir.Sons consonàntics:s'emeten quan el corrent d'aire després de passar entre les cordes vocals ha de superar un obstacle.Els fonemes:son la representació mental dels sons de la parla,sense tenir en compte com es pronuncien en un context concret.Un text es una manifestació oral o escrita d'extensió variable que te una unitat tematica i una finalitat

Entradas relacionadas: