Clàusules de relatiu sense antecedent explícit

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,3 KB

 

propietats textuals: adequació, coherència (contingut text), cohesió (lligam mots text), correcció. llenguatge publicitari: Persuadir es l’art de convèncer de la necessitat d’actuar d’una manera determinada, en el cas de la publicitat fer que compris alguna cosa. Informar és donar a conèixer l’existència de productes, que segurament volem vendre. L’anunci denotatiu és aquell que informa objectivament i utilitza l’argumentació. Mentre que l’anunci connotatiu és aquell que té un significat simbòlic i utilitza el discurs emotiu per arribar al destinatari.

Subordinades sustantives: completives: que (conjunció) + oració. El “que” només fa de nexe, no té funció sintàctica.// infinitiu: Introduïdes per un infinitiu que pot anar precedit de preposició. L’ infinitiu fa de verb de la subordinada i també de nexe. Les úniques preposicions vàlides davant d’un infinitiu són “a” i “de” en cas de trobar-nos la preposició “en” la substituírem per una de les dues anteriors.// relatiu: introduïdes per un pronom relatiu que fa funció sintàctica i de nexe. L’antecedent no hi és, és genèric i equival a un nom o a un pronom.

subordinades advervials: Les temporals expressen el moment en què es realitza l’acció del verb principal.// Les locatives expressen on es realitza l’acció del verb principal.//Les modals expressen la manera com es duu a terme l’acció del verb principal.//Les impròpies modifiquen tota una oració, no commuten amb cap adverbi i expressen relacions d’implicació//Les consecutives expressen una conseqüència lògica del contingut de la oració principal//Les causals expressen el motiu “d’allò” mencionat en l’oració principal.//Les finals expressen la intenció de l’oració principal.//Les condicionals expressen la condició necessària perquè es realitzin les accions de l’oració principal.//Les concessives expressen un obstacle que impedeix el compliment de l’acció de l’oració principal.//Les comparatives són les que relacionen dues oracions entre les quals s’estableix una comparació.

Subordinades adjectives: Substitueixen a l’adjectiu i fan sempre la funció de CN.//Complementen un element de la oració principal al que anomenem antecedent.//Es situen després del nom que complementen i esporàdicament, més lluny.//Hi ha dos tipus d’adjectives: les explicatives (entre comes.) les especificatives es delimita o restringeix el significat de l’antecedent.// Van encapçalades per un pronom relatiu que fa dues funcions: de nexe i la segona la de substituir a l’antecedent i fer la seva funció sintàctica  pronoms relatius: Que, què, qui, on, article + qual/quals, la qual cosa(molt literari)...

Entradas relacionadas: