Cmc

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,58 KB

 

Models de desenvolupament

-Huma: obtenir propi benestar i persones + properes.

-Social: millora qualitat d vida i benstar d poblacio en general.

-Economic: obtencio de riquesa economica en regio o pais.

 Model:sistema q permet gestionar l'activitat humana, recursos, crear i distribuir bens controlar impactes.

Desenvolupament incontrolat:rev. industrial fin s XVIII- XIX fisn decada dels 1970.

Preten prioritzar el desnvolupamnt economic i sense preocuparse x res mes.

Milloren tecnologica->capacitat de generar riquesa () -> poblacio mundiarl ()

Es va acabar amb la preocupacio del medi ambient, econmistas van predir q recursos

sesgotarien ampliant diferencia entre paisos.

DEsenvoupament zero o model convencionalista

1970-1980. ONG i cercles de pensaments cientifics, universitaris.

Frenar el desenvolupament , repartir, igualar, limitar el creixmnt economic.

Minimintzant l0imapcte contaminant i limitat el creixement demografic.

Desenvolupament sostenible

1980- actualitat) Onu va proposar aquest govern, idea dequilibri entre tots dos tipus de desenvolupamnt(incotrolat i zero)

Procurat per les necesitats sense posar en risc el medi ambient, tenir en compte els impactes medioambientals.

Petgada ecologica: idea de superficie en km² q necesita un pais tant x obtenir cm desfersa dels residus.

Entradas relacionadas: