Cmc

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,93 KB

 
t.geocntrica:trra cntre univers.t.dervia continental;tots els cntints frmaben tta la terra, uic cntinent, pangea.antics:terra centre unviers, sol i rsta planetes trbaven voltant la terra. ls strells frmaben prt d cnstelacions i pnsabn q aqsts influien en ls svs collites i en la seva salut.creien qe el cel es mvia al vltant la terra, i cm q els mvments eren rgulars, la psicio dls satres susasva com a rellotgers. O calendaris astrnmics, aixi nxen els sgnes del zdiac, els sgnes servien per dcidir smbrar els camps, dates importants, inclus qe provocane algn tiupus dacci oculta sbre la vda d ls prsoones.-els prmers escrits qe trbn sbre concepcio d lunuivers sn aristotel S.IV a.c. la terra era rodona, i el cel estaba frmada pr esferiqes cncentriqes deter, i la terra enmig d lnivers.democrit va dr q ls orbtes dls plantes eren eliptiqes.90.160 d.c. ptalameu defensa teoría geocéntrica.s.xvi arrba copernica i aqst rescata la teoría de aristarc de samos, segons el sol era el cntre univers.galaixa:sstema material cnstituit pr una gran nmbre dstrelles i una cnstitucio de 10.000 anys llum. Ls glaxie cntenn nbuloses i pols interestelar, ls nbloses sn cndensacions d pls en det. Llocs d la galaxia, aparitr dlls sriginen estrelles.sstema solar:plntes interiors:mrcuir,venus,terra,mart.plntes exter.jupiter,saturn,ura,neptu.plnetes interiors:slids,atmosfera masiva i densa.exter.mlt grns, principal cmponent gas.

BigBang10 i 20.000 m.a la pls interestal staba cncentrada en un punt, fase molt inestable, i aquesta materia va explotar.la materia es va escmpar pr tot lnivers i psteriormnt dnnt lc a estrelles, plntes..teories a favor:galaxies sallunyen,,actualmnt encara arriba radiacio..Terra:arqebisbe, deu crea lnivers diumenge 23 octubre de 4004 a.c, lactualitat grcies a laplicacio dl metode radiometric de dartacio, te 4600m.a.estr.interna:estudi de la cmposicio dl material, 2 models sestrucutra en capes concentriques.estatic i dinamic:estatic:informacio d la prpagacio d ones ssmiqes pl interior d la terra. La terra esta dividida en 3 grans capes.nucli,extern i intern.mantell,suprior i inferior.escorça,oceánica i cntinental.dinmic:basantse en ls prpietas i el cmportament dls materials, 4 grans capes,litosfera,astenosfera,mesosfera,endosfera.teoria tectónica de plaquesmovment dls cntinents al llarg dl tmps, la litosfera es dividida en serie de plqes ltosferiqes,qe es desplacen il lsqen de manera pasiva,tttp teoría integrada en geología, es va formular a partir de dos mes.teoria deriva continental:200m.a. terra formada per un continent, es va frgmentar en blcs i van alcaár ls cntientns actuals.teoria expansio dls fons oceanic:els oceans pden creixer als dos costats d la drsal oceánica,quan els oceans sn grans i antics, lscorça snfonsa per sota ls boles cntientnals crweant zones de subduccio.

Entradas relacionadas: