Cmc 7

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,44 KB

 
La Malària Provocada per un mosquits del gènere ANOPHELES son els transmissors. És causada per microorganismes, protozous de Plasmòdium, aquest infecten les cèl·lules del fetge i els eritròcits de la sang, es reprodueixen i fan explotar la cèl·lula, aquet tancament provoca els episodis de febre intensa, anèmia i calfreds, i la melsa s’inflama per la proliferació de cèl·lules defensives. Es pot curar amb medicament antipalúdics, però pot haver-hi reinfecció. No hi ha cap vacuna totalment efectiva contra la malària.Malalties diarreiques Són el colera, la disenteria, las salmonel·losi i la febre tifoide, Causades per microorganismes que viuen als intestins de les persones infectades. Contagi es produeix per via digestiva. Dos tipus Directe consumir menja o l’aigua contenien restes de fems o vòmits, o mosques que transporten els microorganismes a les seves potes, o per contacte de les mas o la pell. Provoquen una gran pèrdua d’aigua i sals que si no es recueren tot provocar la mort. A Espanya la mes greu es la salmonel·losis. La tuberculosi És una malaltia còrnica molt contagiosa, que afecta als pulmons i altres òrgans. Causat per bacteris Mycobacterium Tuberculosis, es transmet per la saliva o mocs, i envaeixen l’organisme per via respiratòria, pot ser una persona portadora i anar infectant. Es pot curar amb fàrmacs antituberculosos, hi ha agut rebrots als últims anys perquè ha infectat els malats de sida, els bactèries es fan resistents als fàrmacs, el tractament es llars i car i la gent el deixa de prendre i es reinfecten.La sida Síndrome d’immunodeficiència adquirida o sida, es la malaltia mes infecciosa, el primer cas va ser al 1981 i ara es una pandèmia mes de 30 milions de persones infectades. Causada per el virus de la immunodeficiència humana VIH destrueix molts tipus de calleu-les sobretot Limfòcits T CD4, que son els encarregats del sistema immunitari. EL VIH es destrueix molt ràpidament fora del cos humà i es pensament per el contacte sanguini, relacions sexuals sense protecció i de mares a fills durant el part..No hi ha cap tractament efectiu, poden allargar la vida del pacient, per`p son cars.


La grip És una malalties de l’aparell respiratori causada per el virus de la grip hi han moltes varietats diferents. Contagi es produeix per inhalació o per ingestió de saliva. Símptomes son febre, faringitis,dolor muscular... Al ser una malaltia vírica no son efectius els antibiòtics. El tractament consisteix en a pal·liar els símptomes i esperar a que el sistema immunitari guanyi. Prevenció tapar-se la boca al tussi i rentar-se les mans regularment. El virus pateix canvis en el material genètic i es pot recombinar i produir varietats víriques. Les vacunes Estan formades per anticossos unes proteïnes defensives que reaccionen específicament contra un antigen i que són produïts per un de leucòcit. Dos tipus de vacunes: Vacunes d’immunització passiva, conte anticossos contra el agent que causa la malaltia, la protecció es immediata i de duració curta. Vacunes d’immunització activa, conte microorganismes morts o atenuats, perquè el mateix organisme produeixen els anticossos. La protecció no es immediata però es de llarga durada. Un antibiòtic És una substancia fabricada per un microorganisme, que te la propietat de matar o d’impedir el creixement d’altres microorganismes. No son eficaços contra els virus. L’hemofilia És una alteració que evita, o retarda considerablement, la coagulació de la sang, es manifesta a través d’hemorràgies, internes o externes, provocades o d’aparició espontània. Per coagular la sang hi ha dos processo les plaquetes i el factors de coagulació del plasma sanguini. És una malaltia incurable, cal subministrar el facto de coagulació teràpia d’adaptació. Hi ha dos tipus de tractaments: Tractament a demanda administració del factor de coagulació un cop detectat el primer símptoma. Tractament de profilaxis administració regular del factor de coagulació per tal de prevenir les hemorràgies. Dos maneres per obtenir factor de coagulació la primera s’obté de la purificació i la separació de la sang de donant. L’altre es la recombin genètica i s’obté un grau mes elevat de puresa.

Entradas relacionadas: