Coherència i cohesió

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,66 KB

 
text descriptiu OBJECTIU: Presenta ua realitat i detalla les seves característiques.
FINALITAT(FUNCIONS LINGÜÍSTIQUES) informativa, molt sovint estètics i moltes vegades expressiva, depen del vincle amb allò q descrivim.
ESTRUCTURA: Gneralment es comença per un tret general i es descriu per dalt o per baix es presenta físicament i finalment psicològicament. En el cas de paisatges es descriu tenint en compte els diferents plans i pot anar esquerra a dreta o a l'irevés.
RECURSOS LINGÜÍSTICS: -PROPIS: Nom com a punt de partida, molts adjectius qualificatius. Verbs copulatius en temps normalment present.
COHERÈNCIA: Depèn molt d'allò que s'està descrivint. Es fa una petit intró i després es descriu amb precisió. Se segueix un ordre generalment.
COHESIÓ Conncetors: d'ordre i espaials (adalt abaix, en primer pla, etc)//Signes de puntuació: punts i comes.//Elements gramaticals: recrusos anafòrics//El·lipsi: de subjecte o la cosa q es descriu.//Elements smeàntics: comparacions, metàfores, antítesi, epítet.
TIPUS ORACIONS Moltes copulatives i verbs com té, porta, poseeix, etc. Verbs estàtics no d'acció. Oracions simples, generalment afirmatives, alguna coordinada.
TIPUS DE TEXT NARRATIUS: Objectiva: Intenció explicativa o informativa, predomini de la funció referencial, llenguatge denotatiu (retrat). //subjectiva: Visió personal de la cosa (Caricatura)//topografica: paisatges//prosopografia: físics//etopeya: psicològica.
GÈNERES DISCURSIUS: Inclosos dins altres tipologies textuals: gènee peridístic, literari (narrativa, poesia, teatre) i en el gènere acadèmic.

Entradas relacionadas: