Coherencia, cohesion, adequacion

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,67 KB

 

La coherència és la unitat temàtica d'un discurs, de manera que el receptor  té la sensació de trobar-se davant un tot estructurat que transmet un missatge  i no davant frases  aïllades. La coherència s'aconsegueix amb mecanismes de cohesió  (com els connectors  que ajuden a fer evident l'estructura textual  però també encadenant els temes de manera que la informació  nova estigui precedida per informació ja coneguda .La cohesió és el conjunt de mecanismes lingüístics que asseguren la coherència  d'un discurs i que estructuren. Es basen en la repetició d'elements per garantir la unitat del discurs, en les subistucions i el·lisions i en els connectors o paraules que actuen com a nexes. adequació és el conjunt de recursos lingüístics que usem per tal que un text sadapti al registre i a la finalitat comunicativa  per a la qual ha estat pensat. En principi, un text és adequat a la seva finalitat comunicativa si respon a la pregunta "A qui vull escriure?". El receptor del text condiciona el grau de formalitat, ja que no escrivim de la mateixa manera si ens adrecem a un col·lega de classe que a lalcalde de la població. Aquesta diferència, per exemple, es fa palpable en les fórmules de tractament (tu, vostè, vós), en les fórmules de salutació i de comiat, en el gènere (home o dona; persona concreta o institució genèrica) i en el registre lingüístic (llengua estàndard, llenguatge despecialització, argot, etc.) que usem en cada circumstància.

Entradas relacionadas: