Collage lingüístic

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,41 KB

 
La poesia maragallliana es por agrupar en dos blocs: el primer, de signe espontaneista exalta la creativitat individual com a única norma per a la creació poètica.
i el segon de signe regeneracionista escrita en la seva època i la seva classe social, burgesia


El noucentisme va ser un moviment que va partir del Modernisme, però aviat se'n va allunyar pero discrepàncies ideològiques i culturals.
El seu inici es al 1906.
El 1917 la davallada com a moviment.
1923 l'any de la seva fi.

Pompeu fabra és l'home que desenvolupa la reforma lingüística, que des de la Secció Filològica de l'institut d'Estudis Catalans(1912), es va encarregar de la normalitzar la llengua catalana, normalitzant; l'ortografia, la gramatica i el lèxic.

Trets de la P. Avantguardista
El collage lingüistic, que cosisteix a incorporar en el text paraules, frases..., que no són pròpies de la nostra llengua.
El collage icònic, incorpora elements gràfics, és a dir, dibuixos, símbols...
L'ús de diversos tipus de lletra d'impremta, de cossos diferents i de signes tipogràfics, com el subratllat...
L'eliminació de signes de puntuació i de majúscules, o el seu ús amb una significació especial.
Els espais en blanc o els silencis, amb l'intenció de suggerir paraules o canvis de ritme.
L'ús del cal·ligrama.

P. Moviments avantaguardistes
El Futurisme, neix a Itàlia, representat per Filippo Tommaso Marinetti. S'interressava perl maquinisme i els conceptes que li són associats(modernitat, joventut...) s'utilitzen molt els cal·ligrames...
Dadaisme, neix el 1916, defensa la espontàneitat i la destrucció dels mitjans d'expressió tradicionals. Representat per Tristan Tzar.
Surrealisme tenia l'objectiu de ficar-se en els somnis i l'inconscient considerat molt més que la realitat exterior. Representat per André Breton.

Entradas relacionadas: