Collage lingüístic

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,72 KB

 
Movs avanguarda: conjunt corrents estetics q evidencies la crisi de les arts en el mon occ al començ XX. Les 1º señals de la crisi es troben en l'impressionisme i simbolisme. Aspectes notables crisi: rebuis dels esquemes de cultura de la burgesia;intent de destrucció de l'art en sentit tradicional; recerca de noves formes expressives, assimilació de cultures allunyades; inconformisme social: incorporació de les noves formes de la societat industrial a la creació artística i l'us dels metodes i troballes freudians. Els MA prengueren max velocitat entre 1916/25 i entraren en crisis 30. La concreció de estetica avant en poesia: 1) els art varen defugir qualsevol norma retorica tradicional per provocar la sorpresa del lector. Trets comuns: destrucció de la unitat grafica de la pafina: fan servir cossos i tipus de lletra dif, tintes de colors..I es deixen paraules soltes, com si volassin pel paper, per remarcar-ne importancia.2) Alliberament gramatrical de la paraula: suprimir les majus de principi de p i els signes de punt i susb. Per espais en blanc i per versos dividits en esglaons (salts de falla).3) Allib racional de la paraula: un vers podria perdre tot el seu sentit racional.4) Desintegració i subs de la paraula: aquesta pot tenir tant de valor com una sola lletra, un nombre o un dibuix. D'aquí prove la imp. Del collage, la poesia visual i el cal·ligrama

Entradas relacionadas: