Columnata st pere de bernini

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 10,87 KB

 

COLUMNATA DE SAN PEDRO (de Bernini) 

a)
La columnata de Sant Pere va ser construïda entre els anys 1598 i 1667.

b)
Lobra pertany a lestil barroc italià, que és catòlic, clàssic i contrareformista.
Característiques espacials:
·Espai dinàmic a través de corves-contracorves-elipses. Sacaba completament amb les fórmules estàtiques de la tradició classicista.
·Espai il·lusionista que saconsegueix per mitjà de efectes òptics, perspectiva i de la decoració. Tenen molta importància la llum i els efectes lumínics que també contribueixen a crear lil·lusionisme espacial, realçant la teatralitat del conjunt mantenint el joc dordres arquitectònics . Lespai sembla continuar més enllà dels límits del sostre, captació de linfinit.
·Espai unitari i diàfan perquè només té una única nau i aquesta ve donada per la cúpula. La utilització duna planta complexa, de lespai dinàmic, teatral, dels colors i de la llum també contribueixen a crear espais interiors unitaris. És diàfan perquè es pot veure tot sense cap impediment.
Característiques estructurals:
Lestructura es classicista, no hi ha innovació. Les pilastres, les columnes, els entaulaments,... són classicistes. El principal element sustentant és el mur, que és ondulat. És ondulat perquè conjuga formes còncaves i convexes.
Les columnes, que estan adossades al mur, només tenen una funció decorativa. Les columnes són dordre gegant i dordre arquitectònic compost: jònic (columnes) més corínties (fulles de acant).
Característiques conceptuals:
Encara continua la ideologia nobiliària a Europa, excepte als països protestants, on hi ha vigència de la classe burgesa. Als països catòlics vigència de la societat tradicional. És evident que hi ha una divisió entre lEuropa protestant i lEuropa catòlica per les guerres que porten a terme els diferents estats que defensen la seva religió, i sutilitza lart com a propaganda, per tant, lartista és converteix en transmissor de missatges.
Totes les arts sintegren però larquitectura té primacia sobre les altres. Lart expressa lestat dànim de lhome del segle XVII pessimista, realista i amb consciència de les seves imperfeccions, daquí ve el sentit teatral i il·lusionista. c)
Tipus de planta:
La planta és oval - trapezoïdal/central i longitudinal -> crear diversos punts de vista i efectes de sorpresa (teatrals): el·lipse rodejada de la columnata, quàdruple que suneix a lesglésia per dues ales inclinades.
Parts de lespai interior:
El pòrtic és constituït per quatre fileres de columnes destil dòric amb un entaulament jònic. Les 296 columnes formen un bosc que sembla infinit des de qualsevol punt i que separa la plaça de lexterior sense formular una ruptura. Així, hi ha diferents perspectives i multiplicitat de punts de vista.
La columnata crea una mena de espai interior per passejar i juga amb llum i ombra. Crea una gran espai ceremonial i litúrgic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Parts de lespai exterior:
El primer tram de la plaça està delimitat per dos braços rectes i lleugerament convergents, una mica inclinat per superar el desnivell del terra. A continuació dels braços sobre una gran el·lipse, el centre de la qual és lobelisc, secundat per dues fonts.
Lalçat és classicista i es combina lesquema longitudinal i vertical ( obelisc, columnata, cúpula) amb formes geomètriques mixtes (planta). Hi ha dos eixos principals (eix vertical, eix horitzontal) però hi ha més eixos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Elements sustentants:
Les columnes suporten un entaulament dordre jònic continu coronat per una balustrada i una gran col·lecció de estàtues de sants.
No veiem mai la columnata sencera per la curvatura de la columnata dòrica, que és basa en lel·lipse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Elements decoratius:
Les estàtues, les fonts, les línies del terra i lobelisc.
d)Significat:
·Puerto de salvación para la Cristianitat.
·Triomf sobre la heretgia y el paganisme, simbolitzat en el obelisc, imatge de la tradició antiga que lesglésia agafa. Símbol de la saviesa antiga, pagana, que queda englobat per lEsglésia.
·La plaça com úter, on creix lhome abans de néixer a la vida eterna, així, la vida terrenal és la gestació per a leterna a la qual saccedeix després de mort.
·Hi ha dos fonts: del Baptisme i perdó dels pecats: símbols del poder absolut de la divinitat, de la seva infinitat capacitat de perdó-> temàtica mítico-religiosa (sants, martirs).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ·La columnata simbolitza els braços de la forma cristiana, com acull en el seu sí els peregrins: sentit litúrgic. També simbolitza el paper rector de lEsglésia i el caràcter paternalista de la Contrareforma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ·Lobelisc simbolitza el triomf de la religió catòlica sobre el protestanisme

·Funcional en lordenament urbanístic i les seves construtucions- > planificaió erbanística de Roma. Larquitectura barroca no només es va preocupar dels edificis sinó també els carrers, les places i els jardins. Les necessitats de durbanisme congeniaven a la perfecció amb lesperit teatralista de lèpoca.

Funció:

·La funció de la plaça era dotar Sant Pere dun accés digne de la seva categoria de seu de lEsglésia. Per tant té una funció tan simbòlica com utilitària, acollir el màxim de gent possible.
·Lobra té un caràcter didàctic i propagandístic, tant de la Fe verdadera, com de la imatge destabilitat de la pròpia institució eclesial. Enalteix el papat i es una mostra dinefabilitat en matèria de fe-> manifesta la grandesa de lesglésia per als monuments impressionats.
·Necessitat de moure els afectes: es construeix en el període de la Contrareforma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        MODELS:
El teatre olímpic de Vicença
Plaça del Capitoli (forma trapezoïdal)
San Andrés del Quirinale
( NOTA: La columnata de Sp engloba els aspectes més destacats del Barroc: un caràcter molt funcional, carregat de simbolisme, i una caracterització un xic escenogràfica.)
(Lestil característic de Bernini es resumeix així:
Un caràcter molt funcional, la plaça ha de ser útil.
Un fort simbolisme
Un decorat per acollir als fidels.)

Entradas relacionadas: