Comanda optima

Clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,42 KB

 

CARTA DE COMANDA:
R/N:
Assumpte: Comanda
Senyors,
Us agraïre que ens envieu la mercaderia seguent:
-
-
La mercaderia s'ha de lliurar en el nostre magatzem, en el termini maxim de
4 dies i aquest quedarà sense efecte si no s' acompleix aquest termini.
El pagament es fara mijtançant dues lletres de canvi girades a 30 i 60 dies
comptats des del adata de la factura.
la trmaesa es fara mitjançant transport veloç i es lliurara als nostres magatzems
situats en l'adreça que figura en la capçalera.
Esperem doncs, les vostres notiicies i ens acomiadem atentaments...
NOM DE LA PERSONA
Cap de vendes
FIRMA
DATAACONFIRMACIO DE LA COMANDA:

R/N:
R/V:
Assumpte: Confirmacio de la comanda
Senyors,
Hem rebut la vostre atenta carta del dia 8 de gener en la qual ens feu una
comanda de tres classes diferents de pintura.
Us enviem les mercaderies avui mateix  i confiem que arribaran als magatzems de la vostra
empresa en el termini màxim de dos dies.
Tot i que les condicions que s'expresen en la vostra carta són les habituals en les nostres relacions
comercials, haig de recordar-vos que l'import del transport i l'assegurança de la mds van a carrec vostre
Sense que calgui afegir-hi res més, ens acomiadem atentament
NOM DE LA PERSONA
Cap de vendes
FIRMA
DATa

Entradas relacionadas: