La comedia esta dividida en tres parts infern, purgatori i Paradís

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,33 KB

 


Divina Comèdia es lobra més important de Dant Alighieri (1265-1321) i a més a més està considerada com una de les obres més rellevants de la literatura italiana i universal.
És tracta dun poema medieval que descriu l'estructura de l'altre món segons la concepció de l'època. El llibre té tres parts: INFERN,PURGATORI I PARADÍS. Cada part consta de 33 cants escrits en tercets encadenats hendecasíl·labs. <http://ca.Wikipedia.Org/wiki/Hendecas%C3%ADl%C2%B7lab>
Característiques
El títol de comèdia ve per respectar la poètica d'Aristòtil <http://ca.Wikipedia.Org/wiki/Arist%C3%B2til>, que assegurava que les comèdies <http://ca.Wikipedia.Org/wiki/Com%C3%A8dia>eren les obres de final felíç, en contraposició a la tragèdia <http://ca.Wikipedia.Org/wiki/Trag%C3%A8dia>. L'adjectiu divina va ser afegit més tard, al S XIV. <http://ca.Wikipedia.Org/wiki/Segle_XIV>
La majoria de pecats que apareixen vénen per l'excés i la pena; l'objectiu final de lobra és la reflexió moral.
L'infern
L'infern és un con invertit que va causa<http://ca.Wikipedia.Org/wiki/Llucifer> Llucifer amb la seua caiguda del cel. Es divideix en nou cercles (segons la gravetat dels pecats comesos).En aquesta primera part es barregen elements de la mitologia clàssica amb els eixos de la doctrina cristiana.
El primer cercle són els llimbs, el segon la luxúria, el tercer la gola, el quart lavarícia, el cinquè la ira, al sisè es troben els acusasts dheretgia, el setè els violents, el vuitè els fraudulents i finalment, el nové, els traïdors, on apareixen personatges bíblics com Caïm.
El purgatori
Després de travessar l'infern, Virgili i Dant passen al purgatori , que té forma de muntanya. Les ànimes van pujant a mesura que redimeixen les seues faltes, per tant regna l'esperança.
En aquesta part, al final es troba un jardí (identificat amb l'Eden) on Virgili s'ha d'acomiadar del Dant, perquè com que és pagà no pot accedir al paradís. El seu paper de guia l'agafa Beatriu, la dona perfecta.
El paradís
El paradís té una estructura tan complexa com l'infern i també s'hi barregen les imatges grecollatines amb les sorgides de la religiositat popular Dant i Beatriu ascendeixen per les nou esferes del cel
Al final s'accedeix al Cel el centre del qual hi ha Déu. A continuació, Dant es desmaia i desperta un altre cop a la Terra decidit a obrar bé per assolir la gràcia que ha contemplat i evitar els càstigs infernals.

Entradas relacionadas: