Coment text

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,63 KB

 

CARACTERITZACIO LINGUISTICA

Aspectes pragmatics

Ambit d´us: academic,periodistic,publicitari, juridic, literari...

Genere: columna, assaig,resseñya, conte, debat...

Tipus de text:expositiu, argumentatiu, narratiu

Finalitat:emotiva, apelativa o connativa, referencial, poetica....

Varietat linguistica:

ANALISI DE SA SUBJECTIVITAT O OBJECTIVITAT DEL TEXT Y LES VEUS DEL DISCURS

Dixi personal: diptics espacials o temporals...ara, enguany,aques estiu...

Modalització:Lexic valoratiu, preifrasis d´obligació o probabilitat, modalitats oracionals no assertives(interrogativa exclamativa dubitativa...)recursos retorics(ironia metafora...)intervencions,innovacios o canvis de registre.

Conectors

Families lexiques etc...

Entradas relacionadas: