Comentari de text resolt

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,04 KB

 
text argu: consisteix a exposar de manera raonada i lògica unes opinions. debal: text argu, oral, que ho fan diverses persones que es van intercanviant els papers. currículum: document que recull de manera simple i esquematica les dades personals, academiques i professionals d'una persona que sol·licita un lloc de treball. l'entrevista es una reunió entre la persona ecarregada de seleccionar el personal d'una empresa. doc.Adminis son els escrit sutilitzats en les comunicacions entre els ciutadans i els organismes de les institucions públiques. recenció es un escrit utilitzat en les comunicacions entre els ciutadans i els organismes de les intitucions publiques. critica es un comentari que fa judicis valoratius, positius o negatius. Text.Predi ens parla de com pot ser el futur teninet en compte un conjunt de dades que són observades en el moment actual.

Entradas relacionadas: