Comentari de València

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,21 KB

 

LA NOTÍCIA COMENTARI.

El comentari és un article concís que té un Espai propi en el diari o revista. El redacta un periodista habitual en un Mitjà de comunicació. Els temes són molt variats. De vegades el comentari surt Amb una notícia informativa sobre el mateix tema. Però mentre que la Notícia n’informa de manera neutra, el comentari planteja la valoració des de L’òptica de l’articulista. És per això que entenem que aquest article també pot Pertànyer al gènere mixt.

LA CRÍTICA.

És una modalitat del gènere d’opinió que consisteix En la ressenya, informativa i avaluadora, d’una obra. L’encapçala una fitxa, Que conté les dades més rellevants tant de l’obra com de l’autor o autora. Els Mitjans informatius poden publicar diferents tipus de crítiques. Aquestes poden Ser de literatura, arts plàstiques, música, espectacles i temes diversos (moda, Gastronomia...)


ASPECTES GENERALS

Els texos jurdics, administratius i comercials tenen diferents aspectes generals. Primerament tracten temes especialitzats i els presenten de maner objectiva amb una finalitat informativa o normativa. Aquests temes, són produits per un emissor i s’adrecen a un receptor que pot ser una col·lectivitat, individus, institucions o empreses. A més a més, es vinculen a través d’un canalescrit i el missatge s’articula amb un codi formalitzat: el llenguatge administratiu i jurídic. Les funcions del llenguatge que hi predominen són la referencial i la conativa. Per últim, les tipologies textuals que hi predominen són l’expositiva, l’argumentativa i la instructiva.

Entradas relacionadas: