Comparacions en catala

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,44 KB

 

AUSIÀS MARCH. la seca obra, peculiar i personalisima, es formada per 128 composicions de tipus amor i moral. caracteristiques de les composcions. us de la llengua catalana com a llengua literaria. Fidelitat a lestructura de la canço trobadoresca, lestructura formada per estrofes de 8 versos decasílabs i una tornada de 4 versos. Construccio caracteristica de les comparacions a partir d'imatges de procedencia diversa, la seva estructura en les comparacions sempre es la mateixa, passa duna generalitzacio al cas particular, sovint el del poeta, qe intenta fer comprendre qin es el seu estat o la seva situacio; les comparacions tenen 3 funcions bàsiques: emotiva, persuasiva, explicativa. ESTRUCTURA DE LES COMPARACIONS. versos decasilabs amb cesura. Us de versos estramps; decasilabs classics medievals lliures o blancs. Utilitzacio de senyals, que encobrien el nom de la dama<<Plena de seny(19 poesies, primer cicle), llir entre cards, amor amor(ultim cicle, personificacio del amor, sent fastic de si mateix d'enamorarse de does mes petites que ell), oh,folla amor>>    camps de mort, 6 poemes, per a ell la mort es un alliberament del dolor qe sent per no poder gaudir de l'amor tal com ell voldria. INFLUENCIES; va influir la filosofia; es pot dividir en 2 grans grups; les que tenen un paper destacat en la produccio amorosa i les qe tenen qe veure amb la produccio de tipus moral. POESIA DEL SEGLE XVI AL XVIII decadència; Es tracta dun periode en qe es combinen diversos factors negatius; lafebliment de la personalitat de catalunya, una davallada en la qualitat de les obres produides i, en general, l'establiment d'una situacio radicalment doglòssica en la consciencia linguistica dels agents culturals. Aixi doncs decadencia i renaixença son conceptes oposats i al mateix temps complementaris:Objectius de la renaixença:-reconstruir lhistoria de ledat mitjana -recuperar i depurar la llengua cátala -descubrir i divulgar els classics medievals -intentar concienciar la població de la identificació entre llengua i nació
-descobrir totes les llegendes i les poesies de tradició oral -fomentar laparició de nous escriptors -crear una literatura en tots els seus generes -jocs florals -crear una premsa escrita en cátala -trobar uns models de llengua depurats

Entradas relacionadas: