Comparacions lexicalitzades

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,43 KB

 
Comparació: relació q s'stbleix entre dos elements tnen 1semblança. Hi ha dos termes: el que es compara (A) i el que es comparat (B):  superioritat, igualtat, inferioritat. Comparaciones lexicalitzades  sn aquelles que han passat a formar part del cabal comú d'1 llngua. Sntit fgrat: l significat d'un mot pot variar segons el context en que s'utilitzi i pot variar i adoptar un nou sgnificat. Metafora: Sbstitció element real x 1 d'irreal que tenen una semblança.

Eufemisme: cnsisteix en sbstituir una paraula o un conjunt de paraules que xpresen algun concepte desagradable per uns altres que en suavitzen l'impacte sgnficatiu. Disfemisme: Ús forma ironica per no usar un terme tabú.
Novela terror i fantàstica: Mary Shelley (Frankenstein) , Stephan King i Joan Perucho. Característiques: espai, personatges, ambient. Novela aventures:  Daniel Defoe, Josep María Folch i Torres. Característiques: època, temps del relat (temps líneal i no líneal) i espai. Novela (en general): Personatges: Principals o secundaris, rodons i plans. Tipus de text: narratiu, descriptiu i dialogat. Narrador: intern o extern

Entradas relacionadas: