Complement adjectiu

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,38 KB

 

S'escriu amb b: davant de l i r: poble, brisa.

S'escriu amb v: alternant amb u:

blau/blavor, neu/nevar.

Les perífrasis verbals.

estan formades per dos verbs, però

expressen una sola idea verbal. El

primer verb informa del temps i el mode

i està conjugat. El segon verb és el que

aporta el significat verbal i està en

forma no personal (infinitiu, gerundi,

participi).

Adjectiu i adverbi.

bo: adjectiu.

bé: adverbi

sorprenent: adjectiu.

malament: adjectiu.

mal: adjectiu.

força: adverbi.

forçós: adjectiu.

prop: adverbi.

proper: adjectiu.

Entradas relacionadas: