Complement atributiu

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,2 KB

 
CC- és el complement del verb que expressa una circumstància, és a dir, el lloc, el temps,la manera,la companyia, l' instrument, la quantitat(en, hi)/La bet viu amb els seus pares/. Cag- és el complement d' un verb en veu passiva i expressa qui és el que realitza l' acció del verb/la Via augusta va ser construïda pels romans/. Catr-és el complement dels verbs atributius o copulatius: ser,estar,semblar, i expressa una quantitat que s' atribueix al sub, (ho)/

Cpred- és el complement dels verbs predicatius que s' assemblen als atributus perquè admeten un complement que expressa una quantitat tant es pot referir al subjecte com al complement directe, amb els quals concorda en gènere i amb nombre(hi)/en pere s'ha quedat cec/

Entradas relacionadas: