Complement atributiu

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,27 KB

 
Funciones del sintagma nominal:El sintagma nominal pot desenvolupar moltes funcions sintàctiques dins d'una oració.Subjecte:El meu germà petit portava la motxilla a l'esquena.Complement  directe:El meu germà petit portava la motxilla a l'esquena.Altres complements del verb:El meu germà portava la motxilla a l'esquena.Complement d'un altre nom:Vam construir una bonica casa de fusta.Complement d'un adjectiu:Estava xop de suor.Complement d'un adverbi:Van arribar lluny de casa.Les parailes que tenen el mateix significat s'anomenem sinònims.Sinònims parcials:Son sinònims que sol es poden utilitzar en determinats casos o contextos.El seu avi és un vell/ancià encantador.Viu en un pis molt vell.(Però no: Viu en un pis molt ancià)La literatura catalana als segles XVI,XVII,XVIII:Després d'un Segle XV esplendorós el segle d'or de la literatura catalana la producció literària en català va decaure tant en quantitat com sobretot en qualitat.Causes de la devallada:*Allunyament de la cort i castellanització de la noblesa.*Enlluernament per la literatura castellana.*Conseqüencies d'una sèrie de fets històrics:revolta de les Germanies a València,Guerra dels Segadors a Catalunya,Tractat dels Pirineus,Guerra de Successió.*Aparició de la imprenta.La producció literària del Segle XVI està marcada per dos fets bàsics:la influència d'Ausiàs MArch en la poesia i la de l'humanisme i el Renaixement en la literatura general.En el camp de la poesia culta destaca Pere Serafí amb poesies centrades en l'amor i en temes religiosos.A València cal esmentar Joan Timoneda amb Cancionero llamado Flor de enamorados.En la porsa trobem el Tortósí Cristòfor Despuig autor de Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa.

Entradas relacionadas: