Complement atributiu

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,43 KB

 

SUBJECTE (SN): l'element del qual declarem alguna cosa PREDICAT (SV): allò q declarem del subjecte, l'acció. (DET (determinant ell, ella..), N (nucli)...) SAdj.= alló al q es refereix al verb. SPrep.= lloc concret. SAdv.= manera d'haguer fet el verb. ATRIBUT: complement q diu alguna cosa del subjecte, atributs acostumen a ser ADJECTIUS. Complement indirecte (CI)= es 1 constituent de l'oració exigit pel significat del verb, sempre q davant porti la preposició A, PER A. Indica qi o que es el destinatari de l'acció q expresa el verb, qi rep la conseqüéncia. Complement directe (CD)= verbs transitius, el CD designa l'entitat (prsona, animal o cosa) a la qual li recau l'acció del verb, sense cap preposició. Complement de règim verbal (CRV)= Complements exigits pel verb a través d'1 preposició q selecciona el mateix verb (a, de, en, amb).


Complement circumstancial (CC)= és un complement NO exigit pel verb i x tant no es un constituent indispensable pq l'oració estigui ben formada, es poden trure facilment d la frase; CC indiqen les circumstàncies q envolten el predicat de l'oració (LLOC, TEMPS, MANERA, COMPANYIA, MITJÀ O INSTRUMENT, DESTINACIÓ O FINALITAT, QUANTITAT, AGENT [unaltra persona q ha intervingut en el verb, q no sigui el subjecte]). Complement predicatiu (CPred)= Realitza una segona predicació dins les oracions (PREDICAT SECUNDARI), sovint és quan hi apareix el pronom HI. Complement atribut (CAtr)= és un constituent obligatori exigit pels verbs ser, estar i semblar (verbs copulatius), constitueix el predicat nominal de l'oració i CONCORDA amb el gènere i nombre amb el SN subjecte. Complement agent (CAg)= és el SPrep q complementa un verb en veu passiva per expressar-ne l'agent (Aqest edifici fou projectat PER L'ARQUITECTE GAUDÍ), avegades després del pronom PER. SUBJECTE EL·LÍPTIC= quan no diu el subjecte a la frase pero se sap ell ella... ORACIÓ SUBVORDINADA= 2 verbs a la mateixa frase, 1 a l'oració principal i l'altre a la subvordinada.

Entradas relacionadas: