Complement atributiu

Clasificado en Español

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,63 KB

 
complement predicatiu:
es el complement verbal que completa, alhora, el significat del verb i el del subjecte o el complement directe. Concorda en genere i numero, amb qi complementa.
pot estar format per:
S.Adj. S.N. S.Prep. Proposició subordinada.
se subtitueix pronominalment per.
HI o en el cas dels verbs dir-se, fer-se, s'utilitza EN.
Administració:
loocal/municipal.

-ajuntament batlle/alcalde/president
-casa de la vila regidors/condellers/ministres
-consell comarcal secretaris
-diputació provincial. Sotsecretaris
autonomica: administratius
-generalitat de cat. Bidell.
estatal/central:
-govern


sol·licitud o instància: es un document administratiu amb que una persona demana alguna cosa a una institució pública o al seu responsable. Ates el caracter oficial d'aqest escrit, ha de respectar de manera estricata unes determinades convencions.
complement agent:
es el complement verbal que indica qui es l'autor de l'acció expressada pel verb en les oracions passives.(Ag)
l'Ag, es qui realitza l'acció del verb en una oració passiva. Pot presentarse en:
S.Prep(prep+SN)
Per+prop.Sub.

Entradas relacionadas: