Complement atributiu

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,42 KB

 

Les preposicions són partícules invariables que uneixen sintagmes, normalment fent que un sigui complement de l'altre. Es divideixen en àtones i fortes.

Les preposicions a i en pertanyen al primer grup, al de les àtones. Davant de topònims cal utilitzar la preposició a , tant si el verb expressa moviment com situació (Se'n va a Barcelona). Amb verbs de moviment s'ha d'usar la preposició a (Han pujat a una muntanya)

En canvi, quan el verb expressa situació hem de fer la distinció entre a i en. Emprarem a davant de l'article determinant i de l'article interrogatiu quin (Ho he trobat a la botiga). Però utilitzarem en davant de l'article indeterminat, dels demostratius i dels indefinits (trobarem habitació en algun hotel).

També emprarem en quan la designació de lloc tinga un caràcter tamporal històric, social o un sentit figurat (L'oferta es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat).

Entradas relacionadas: