Complement atributiu i predicatiu

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,44 KB

 
Text teatral es un text que te unes característiques que permeten representar-lo en una obra.
Elements d’un text:
Actes: son les diferents parts què es pot organitzar una obra. Les escenes son les unitats relacionades amb les entrades i sortides d’algun personatge a escena.
Text dels personatges el nom dels quals està escrit en versaleta i precedeix cada una de les intervencions.
Acotacions: son els comentaris i les explicacions sobre l’ambientació escènica, el to de veu etc...

Diàleg i monòleg
Diàleg: fa que sigui l’element principal per conèixer el desenvolupament de l’obra. Es produeix l’alternança en les intervencions dels personatges com si es tractes d’una conversa em que les preguntes i respostes que genera cada intervenció dinamitzen la mateixa acció k es representa en escena.
Monòleg: l’autor teatral dona a conèixer els pensaments i la caracterització dels personatges.

C atributiu: complement que indica una quantitat o estat del subjecte, concorda amb el subjecte en gènere y nombre. Es pot reconèixer:
Apareix en els verbs copulatius: ser, estar , semblar.
Concorda en gènere y nombre.
No pot aparèixer amb el cd.
Estructures: adjectiu, sn, sprep, adv o locució adverbial, pronom tònic, pron feble, oració subordinada substantivada..C predicatiu: ens explica les qualitats o estats del subjecte.
Concorda en gènere i nombre amb el subjecte o cd menys circumstancial de manera.
Mai es un adv.
Es pot substituir per pronoms.
Estructures: adj o participi, sn, sprep, com (a) + sn, pron feble, (prep+) oració subordinada.

Hiperonims: tenen significat general del qual inclou significat d’altres paraules.
Hipò nims: tenen un significat específic.
Camps semantics: tenen el mateix lexema i presenten una forma i un significat semblants. Presenten semes.

Entradas relacionadas: