Complement atributiu i predicatiu

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,48 KB

 
Cinema. Tipus de plans: Gran pla general: la forma humana apareix molt petita, Pla de conjunt/sencer: figura humana sencera, Pla americà/tres quarts: figura humana tallada per sota del genoll, Pla mitjà: figura humana de cintura cap amunt, Primer pla: la cara duna persona, Pla detall: molt de prop un objecte. Vocabulari: Guió: Obra escrita sobre la qual es fa un film. Crèdits: llista de persones que participen en una pel·lícula. Caracterització: procés dadaptació dun actor a un personatge (maquillatge, vestuari...) Rodatge: filmació de la pel·lícula. Presa: fragment de pel·lícula rodat ininterrompudament per la càmera. Seqüència: conjunt de fotogrames corresponents a una sola filmació. Pla: sèrie de plans que constitueixen una unitat daccions dins el mateix temps i espai. Director: persona que dirigeix la filmació duna pel·lícula. Càmera: aparell que permet enregistrar les imatges dun objecte en moviment. Gag: escena que provoca el riure del públic. Producció: conjunt dactivitats econòmiques per a la realització dun film. Muntatge: procés dordenar, unir i tallar el material filmat per crear una pel·lícula. Doblatge: substitució del so original per un altre de millor qualitat o en una altra llengua. Tràiler: muntatge efectuat amb algunes escenes del film amb una finalitat promocional. Estrena: primera exhibició duna pel·lícula davant el públic. Elaboració duna pel·lícula: guió literari, guió tècnic, selecció dactors, distribució, rodatge, banda sonora, muntatge, doblatge, estrena. Pronoms. camina-hi, li hi truquen, hi ha optat, hi arrivaran, hi confia, pesa-hi, Hi han contribuït, no s'hi avé gens, el feia anar-hi, se'n reia, pels resultats, d'anar-te al darrere, no hi voldràs, amb la seva, de dinosaure. Homonímia. les paraules homònimes són aquelles que s'escriuen i es pronuncies igual. Ex. Grill de la mandarina o grill de insecte. Complement atributiu i predicatiu. atribut (paraula que va després de un d'aquests verbs; ser, estar, semblar) substitució pronominal: La glòria és la vostra delegada? Sí que l'és. Aquell home sembla boig (aquell home ho sembla). De nerviosa, no n'està gens ni mica. Diu que es farà advocat (diu que se'n farà). Si al costat del verb hi ha un adjectiu, es predicatiu.  Si al costat de un verb la paraula no és un adjectiu, es de manera. Serà un verb copulatiu (ser estar semblar), i el que vagi al costat un complement atributiu. Combinacions pronominals: me'l, me'n, m'ho, te'l, te'n, te'ls, te'les, se'ls, se'ns s'ho... L'empresa i el comerç: rendible, venda, préstec, contribuents, terminis, crisi, deutors, el compte, lloguer, els guanys. Bestretaa-acompte, fallida-bancarrota, atur-desocupació, liquidació-quitança, prima-gratificació, lloguer-arrendament, remuneració-retibució, quota-derrama, benefici-guany, empressa-societat. Superàvit, rèdit, expropiar, embargar, dèficit, subhasta.

Entradas relacionadas: