Complement atributiu i predicatiu

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,57 KB

 

La poesía de postguerra

Durant les dues primeres decades de la dictadura franquista les restriccions imposades a la cultura catalana van afavorir el conreu de la poesía ,la poesía va girar al voltan de carles riba. La poesía va ser el genere mes  dinàmic i més ric tanbe va tenir un public mes segur i estable.

Carles riba

Va néixer a Barcelona 1893-1959.La seva influencia  es la vida cultural catalana va ser molt important sobretot durant la postguerra pel fet que va ser dels primersautors que van tornar del ecili i l’únic referent viu de la generació anterior a la guerra espanyola.

El complement preposicional

Completa el significat d’un verb de règim preposicional. Per això el predicat que té com a nucli un verb de regim preposicional esta incomplet si no porta un complement d’aquest tipus.

El cinema com a art

Va néixer al 1895 en que els germans lumìere van presentar el seu cimetogògraf. Les prrimeres pelicules eran documentals va ser Georges mélies qui va començar a utilizar el cinema per explicar histories fictícies i el va conventir en un art. Va progresant fins la incorporació del  so mes endevant el color. El cinema es va convertir en un art total.

Tècniques cinematografiques

El director de cinema veu la realitat a través de l’ull d la càmera.La manera d’utilitzar aquest aparell constitueix bona part del llenguatge cinematografic ja que transmetia informacions i sensacions diferents i determina el resultat obtingut

Tipus de plans

Gran pla general: la figura humana apareix molt petita i hi predomina la multitud l’entorn o el paisatge

Pla de conjunt o sencer:presenta la figura humana sencera solo en grup. Serveix per mostrar una acció te un valor narratiu

Pla América o tres quearts es veu la figura humana tallada per sota el genoll

Pla mitja:presenta  ocupant la pantalla la cara d’una persona serveix per explorar la interioridad i els sentiments sel personatge

Pla de detall: mostra molt de prop un objecte un detall concreta del rostre dels personatges


L’atributiu

Expressa una qualitat del subjecte

S’enllaça amb un verb copulatiu: ser , estar o semblar

Molt sovint concorda amb el subjecte genere i nombre

Es substitueix per: el, la ,els i les o per  ho

Exemple=no son pas les sis,encara- no les son

Exemple=aquell home s’embla boig- aquell home ho sembla

Predicatiu

El complement predicatiu es sembla molt al complement atributiu per que indica una cualitat referida a un nom i tanbe expressa una circunstancia referida al verb. El complement predicatiu pot complementar el subjecte i el verb o pot complementar el verb i el complement directe.

Es substitueix per hi o per en o n’

Exemple: l’anna duia els cabells curts

                  Subj        v       CD            c.Predicatiu

La narrative del Segle XX

Després d’un període d’estancaments de la producción novel*listica els anys vint i sobretot els trenta del Segle XX van marcar una represa i un impuls important en la producción de la narativa catalana.Cal buscar en l’eixamplament del public lector  en especil el femení en aquesta época va donar a conèixer narradors com ara mercè rodoreda.

Mercè rodoreda

Es la narradora mes inportant de la literatura catalana contemporania. Va començar en diaris i revistes. Va publicata loma novella . Altres títols d’aquesta época no van ser gens volorats per la mateixa autora que els considerava  menors dins de la seva producció. Es va exiliar a frança i després a suïssa. Va publicar la plaça del diamant la seva novella mes famosa

Entradas relacionadas: