Complement atributiu i predicatiu

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,29 KB

 

C.Atributiu C.Atr Oblig. S.Adj, SN, SPrep semblar, estar...

C.Directe CD Oblig. SN
C.Indirecte CI No Obl. SPrep
C. De Règim Verbal Obli. SPrep 
C Circumstancial CC No Obl. SAdv SN Sprep
C.Predicatiu No Oblg. SAdj SN

DEFINICIONS
Homonimes Paraules que s'escriueni es pronuncien igual però tenen significats diferents que venen de llocs diferents.
Homògrafs, mots que s'escriuen igual però sonen diferent
Homòfons Mots que sonen igual i s'escriuen diferent
La sílaba tónica és aquella en què recau el cop de veu que pronunciem amb més intensitat
Un diftong és el grup que es forma quan es troben 2 vocals dins d'1 sílaba
Ñ'adverbi és una categoria gramatical invariable que flexiona un verb i modifica un adjectiu o un adverbi.
Les locucions adverbials són grups de paraules que formen una unitat el significat de la qual equival a un adverbi.

Entradas relacionadas: