Complement circunstancial català

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,35 KB

 
La posia catalana de la postguerra: 1936-1939 Guerra Civil espanyola (tall subtat en la trajectòria literaria) 1939-1975 dictadura franquista. Intelectuals marxen (no tots) censura controla totes les publicacions, però amb la poesia s'eita gràcies als recursos literaris. Es prohibeix el català a les escoles, prohibició de les lletres catalanes. Característiques: Poesia marcada per les conseqüencies de la guerra, to trist, fan referència al dolor i a la mort, el català va ser el símbol del país d'una cultura que calia salvar, volen un canvi polític (Pau, llibertat, diàleg). Autors: Salvador Espriu neix a Sta Coloma de Farnes 1913 i mort a Barcelona el 1985, estudia dret i història (egiptologia) 1r escriu llibres narratius (pre guerra): Laia , Ariadna al laberint grotesc... Durantla postguerra publica la major part de la seva obra,poètica i dramàtica de temes: mort, destí tràgic de l'home, conflicte bèlic, mite de sirena (arenys del revés,ja que aquets es el bresol de la seva infantesa,

record d'una epoca felíç, una mítica pàtria) perd dos germans , passa tres anys al llit, poeta nacional de Catalunya poesmes: cementiri de sirena, pell de brau, les hores, Mrs Death, més autors Carles Riba, Joan Oliver (Pere quart) CRV complement del verb en què la preposició que el forma està exigida pel verb. Preguntes: a què?, de què?, en què? CC complement del verb que ens dóna informació afegida. (no pot ser un adjectiu) Substitució pronominal CRV i CC si hi ha un "de" el substitueix "EN" si no hi ha "de" el substitueix"HI" L'Atribut: substitueix els verbs copulatius (ser,estar, semblar) concorda amb el verb en genere i nombre, pot ser Adj, SN, Sprep es substituit si és atribut determinat (demostratiu i possesiu) per "El, la els, les" atribut indefinit(no hi ha determinant, indefinit, numeral) per "Ho", quan volem donar importancia aquest el fiquem al davant CPred adj, que complementa el verb i el suj. O el CD (=CCM però es un adj) substitució "HI", verbs fer-se, dir-se, elegir, nomenar "EN"

Entradas relacionadas: