Complement directa

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,97 KB

 

Tipus de predicats :- Nominal : El nucli és un verb copulatiu.- Verbal : El nucli és un verb predicatiu.-Quins són els verbs copulatius?Ser o ésser,estar,semblar o parèixer,aparentar,esdevenir,-Què és un verb copulatiu?Es aquell que per ell mateix no té gaire significat, sovint sen podria prescindir. Fa denllaç.-Què és un verb predicatiu?El què té molt de significat i indica alguna cosa respecte el subjecte.- Quins són els verbs predicatius?Els què no són copulatius. Tipus de verbs predicatius:-Transitius(dir) : Necessiten un complement per tenir un significat complet.-Intransitius:No necessiten un complement per tenir un significat complet.


CONSTITUENTS DE LORACIÓ:estan formades per dos elements el SN;subj. I el SV;pred.SUBJECTE:concorda en persona(1,2,3) i en nombre(sing., plural).PREDICAT: NOMINAL:ser,estar o semblar i un C.Atr.VERBAL:format x un verb pred.(treballar,..) i els seus complements..-Què és un complement del nom?Paraula que afegeix informació i amplia el significat del substantiu que lacompanya. El doctor exel·lent.-Què és un complement de ladjectiu? Exemples:Adjectiu que acompanya un nom. Una dona amable-Què és un complement adverbial? Exemples:Un adverbi que acompanya un nom. Érem lluny de la veritat.-Què són els complements verbals? Tipus:Un sintagma que complementa un verb.-Complement directe-Complement Agent-Complement Indirecte-Personatges principals:Domina o Midons,hom,gilos.Detecta estructures del complement directe

Entradas relacionadas: