Complement directa

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,05 KB

 
(CD),. Aquesta funció pot acomplir-la un sintagma nominal o una clàusula subordinada substantiva, que completaran el sentit del verb, sobretot si es tracta d'un verb transitu, ja que llavors exigeix aquest tipus de complement. En Joan menja una poma
-una poma (CD)
omplement indirecte, o datiu, és una de les funcions sintàctiques dins una frase. Consta d'un nominal (nom, frase o pronom) introduït per la preposició "a":El complement de règim verbal (CRV), també conegut en altres teories gramaticals com a suplement, és un complement verbal argumental es caracteritza per presentar la forma d'un sintagma preposicional
* confiar «en la victòria»
* adonar-se «de les raons»


c omplement predicatiu és un complement propi de la sintaxi tradicional. Té les següents característiques:

* Exerceix sempre una doble funció: una de complement verbal de manera i una altra d'atributiva referida al subjecte o al complement directe. És, doncs, un complement de doble atribució.
* S'adjunta a un verb predicatiu en funció atributiva (no copulatiu)
* Sempre és un CN, o sigui un adjectiu o un sintagma adjectival, o un participi en funció adjectiva,o un SPrep (CN).
* El CPred mai és un adverbi ni un sintagma adverbial.CC) expressa matisos i circumstàncies de l'acció del verb i té una àmplia llibertat d'emplaçament dins l'oració..

Entradas relacionadas: