Complement predicatiu

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,21 KB

 

Complemento directe: es el complement verbal Que esta relacionat amb el verbQUE? SN: la Enfiermera aten els malalts SPREP: El detingut Insultava a tothom  PRONOM FEBLE: els pagesos en regalen Oració SUBORDINADA: El periodista ha denunciat que li cengurin   Pronominalització: determinat: Articulo: el la los las, posesivo mio tuyo,demostrativos este estas (el- la- Els- les) indeterminados: Articulos indeterminados uno una unos unas, Numerales dos tres tercero segundo, quantitativos mucho poco algunos, (EN) NEUTROS; Aixo, allo, (HO) COPULATIUS: ser estar semblar PREDICATIUS: verbs no ser estar o semblar (HI) 

Complemento Indirecto: Indica qui es el benefici de l'acció del verb QUI sustitucio: ELS: plural LI: singular

Complement Agent: apareix nomes a les oracion passives es qui realitza l'acció: L'uniforme ha Estat pel perit de l'ajuntament 

Frases Fetes: No tocar pilota: no encertar-ne res No piular: no dir res Anar de port: parir. Caure de ruc: Adonarse’n d’alguna Cosa. Dur merda a l’espardenya: tenir mala sort. Remenar les cireres: tenir el poder. Escurar la Butxaca: Deixar sense diners. Quite boca s’equivoca i qui te nas es moca: errors humans. En terra de cecs el Born es el rei: 1 persona de poc entendiment destaca envoltada en persones de menys Preparació.


L'atribut: Es el complement que indica una qualitat( generositat amabilitat, Egoisme...) o un estat(serenitat, irratibilitat, alegria, tristeza) va unit a Un copulatiu( ser estar i semblar)

Complement predicatiu: Igual que l'atribut pero no porta copulatiu

Complement Regim verbal; sempre va introduit per una prepocisio( a, de, en, amb, contra, sobre) pot Ser també QUE: tothom palava de latemptat. La ruth no sadona que l'enganyen

complement Circunstancial: expresa las circumstancies que envolten l'acció del verb

AHIR vaig veure A LA PLAÇA el teu fillot AMB LA NOVA PARELLA


LLOC: ON? TEMPS: QUAN? MANERA: COM? QUANTITAT: QUANT? INSTRUMENTAL: AMB QUE? CAUSA: A CAUSA DE QUE? COMPAÑIA: AMB QUI?FINALITAT: PER A QUI/PER A QUE?


CONSONANTISME. LA Derivació: En permet obtenir paraules noves d'una paralaula de la mateixa família. AFIXOS: partícules que afexim al lexema per mantenir-ne el significat.

LAPOSTROF

compra+en: compra'n

compreu+en: compreu-ne

la+humilien: la humilien

la+inviten: la inviten

la+hi donaré: la hi donaré

de+iogurt: de iogurt

Entradas relacionadas: