Complements del verb catala

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,03 KB

 
SN=(DET)+N+(CN)->Adj o Sprep o O.Subor. Predicat nominal: el verb es un lligam entre el subj i els seus complements. Funciona mb verbs copulatius o atributius. Verbal: el nucli es un verb predicatiu i pot portar complements ATRIBUT: complement introduït per un verb copulatiu que completa el subjecte i si es un adjectiu i concorda en gènere i nombre, els verbs copulatius aporten info sobre el temps únicament. Casos predicatius dels verbs atributius: estar o estar-se:tardar o proivir-se ctemps,cdestinatari,ccompanyia i clloc. Pronominalització: Verb estar i semblar-> Ho Verb ser determinat->el,la,les,els,l' indeterminat(art.Demo.Detoposs)->HO

Entradas relacionadas: