Complements verbals

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,09 KB

 
El CD es una extensio del significat verbal. El verba admet la presencia d'aquest complemet per fer la predicacio. En el reconeixement es pot pasar a passiva i es substitueix per El/la/els/les, En i Ho
El
CI es el receptor de l'accio verbal. Reconeixement: normalmet va darrera del CD i s'introdueix obligatoriament amb la preposicios "a". Alguns verbs: oferir, escriure, regalar, donar...Es substitueix per Li i per Els, avegades amb la combinacio de CD+CI el Li pasa a Hi
El
C.regimen verbal es una extensio del significat verbal. El verb exigeix una preposicio per relacionar-se amb el seu complement. Reconeixment: cal fixar-se en el verb per veure si necesita la presencia d'una preposicio. Es substitueix pero En i Hi

L'Atribut s'adjunta a verbs copulatius(ser, estar o semblar). Reconeixement: concorda en genere i nombre amb el subjecte, assenyala una qualitat i si es treu el verb queda un sintagma nominal. Es substitueix per El/la/els/les, Ho, En.
El
Cpred es un complement que complementa el verb i el subj o el CD.Reconeixement: s'adjunta amb verbs com restar, mantenir-se, quedar, parèixer...Es substitueix per Hi i En.
El
C.circumstancials afegeixen circumstancies a l'accio verbal. Diferents tipus: lloc, temps, mode, quantitat, companyia, instrument, direccio, causa, finalitat, condicio, concessio. Reconeixement: lloc-on?, temps-quan?, mode-com?, quantitat-quant?, companyia-amb qui?, instrument-amb que?, direccio-cap on?, causa-a causa de que?, finalitat-amb qunia finalitat?, condicio-a condicio de que?, concessio-malgrrat quin obstacle?

Entradas relacionadas: