Comunicació oral i atenció telefònica

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,72 KB

 
6- Informes: Planificar exposició, assajar abans de la presentació; Demanar als assistents que ocupin els seus llocs; Utilitzar llenguatje pla i precís, informació contrastable amb la realitat, començar amb dades favorables
7- Conferencias: Dissertació oral en la qual un conferenciant (emissor); informa a un auditori (receptor); sobre un determinat tema. No generar expectatives que no es pugin cobrir; utilitzar recursos grafics de soport; pronunciar amb claredad i amb to de veu adequat; no eternitzar-se en donar dades y mes dades; trencar la monotonia.
8- Reglas atenció telefonica: Quan sona el telefon un responsable l'agafa; En despenjar el telefon es saluda i es diu el nom de l'empresa en to amable i no precipitadament; Escoltar amb atenció i preguntar fins a tenir el motiu de la trucada; Concentrar-njos sempre en la conversa i no fer altres coses alhora.
9- Escolta activa: Comprendre be el que estem sentint i mantenir una actitud positiva davant del missatge i les consequències i comportaments que pot provocar.

Entradas relacionadas: