Concepte de decadència

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,27 KB

 

Gracies a l'entronització dels Trastàmara es provoca la castellanització de l'aristocracia, i l'uníó amb castella per el casament de Ferran II y Isabel de Castilla y sobretot l'església. Es viu una situació de diglóssia al territori. La nostra llegüa es va especialitzar en generes populars y el castellá en generes cultes.

El punt culminant es produeix amb la prohibició de la llengua gracies al decret de nova Planta, promulgats per el rei Felip V (1707-1716). La nostra llengüa s'enfrontava a una substitució lingüística castellana.

Concepte de decadència:

la lit. Es va carac. Per la qualitat i originalitat de les seves obres literaries. Comença l'afecció de l'aristocràcia cortesana a la cultura castellana. Aquesta aumentará al llarg del Segle XVI gracies al cosmopolitisme de València.

Al Segle XVI la literatura decreix al mateix temps que la literatura castellana apareix representant la modernitat i augmenta la producció i edició.

Característiques:

Castella: Aristocracia y Catalá temes Populistes.

-Imitació dels grans autors castellans. (Garcilaso, Quevedo i Góngora)

-Influencia de la figura d'Ausias Març, redescobert per Garcilaso o Montemayor torna a estar a la moda.

- Presència de castellanismes.

-Imitació de formes mètriques pròpies de la poesia castellana.

Il-Lustració

El català era marginat de la publicació, aixi que es transmitia oralment, llenguatge planer i col-loquial, de tematica festiva, amorosa i vinculada a les vivències del poble. Autors cultes peró obres fetes a gusts populars.

Romanços: cançons populars de ambit laboral o festiu.

Nadales i Goigs: Narracions populars com desfilades de moros, El misteri D'elx o consuetes de Mallorca.

Entradas relacionadas: