Condicionals concessives

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,09 KB

 
a.Temps:abans de,abans que,sempre que,quan,mentre,ara que,cada vegada que,després de,després que,des que,d'ença que,aixi que,fins que...
a.Modals:com,com si, tal com,segons,segons com
a.Lloc:on,alla on,arreu on,per on,fins on,d'on
a.Condicionals:si,en cas que,a condició que,posat que,mentre,mentre que, tret que,fora que,llevat que,sempre i quan
a.Causals:perquè,ja que,vist que,com que,com,per tal com,com sigui que. Atès que,a causa que,que...
a.Finals:perque,a fi que,per tal que...
a.Consecutices:de manera que,aixi que,fins al punt que...
a concessives:encara que,malgrat que, ni que, per molt que, si be, per mes que, tot i que, a pesar que...

Entradas relacionadas: