Conectors en català

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,87 KB

 
CD
1)el,els/la,les/aquest//////((EL)))(((ELS)((LA))(((LES))
2)NODETERMINA/////////////((((((EN))))))
3)això,allò/////////(((((HO))))
CI CRV
singular ((li)) plural ((els)) EN Hi
LIS NUNCA (((l'hi la hi els hi les hi))
CONECTORS
conectors additius(afegir info)
i, i a més a més, i encara més, i també, en efecte
igualment, per altre banda.///
conectors disjuntius o de reformulació alternativa
o, és a dir, més ben dit...
conectors de contrast contrari
però, tanmateix, en canvi, no obstant això, malgrat tot, més aviat...
conectors consecutius conclusió
per tant, així doncs, en conseqüència, al capdavall, al cap i a la fi...

Entradas relacionadas: