Coneixements i competencies basiques de l'infant de 0 a3 anys

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,63 KB

 
Educació Infantil:
Comprèn sis cursos - Caràcter voluntari - De 0 a 3 anys llar d’infants i De 3 a 6 anys parvulari.
Àrees:Descoberta d’un mateix/Descoberta de l’entorn social i natural/Intercomunicació i llenguatges.
Educació Primària:
Té caràcter obligatori i gratuït - 6 cursos acadèmic.
De 6 a 8 anys cicle inicial, De 8 a 10 anys cicle mitjà i De 10 a 12 anys cicle superior.
proporcionar a tots competències que permetin assegurar el desenvolupament personal i social...En català.
Educació Secundària:
Té caràcter obligatori i gratuït - 4 cursos acadèmics - 4rt caràcter orientador.
proporcionar a tots 1 educació que asseguri un desenvolupament personal sòlid, adquirir les habilitats i les competències.
Batxillerat:
Consta dos cursos acadèmics - Amb matèries comunes(mínim de sis), de modalitat i optatives
Modalitats: Arts. Ciències i tecnologia. Humanitats i ciències socials
avaluació continuada i diferenciada per matèries.
Formació Professional:
S’ordena en cicles formatius.La durada es de 1.300 i 2.000 hores. S’organitzen en mòduls professionals.
Accés als cicles formatius de grau mitjà i superior
Noves propostes - LEC: eixos bàsics: Competències/Model educatiu propi/Modernització/Cossos propis/Proximitat/Convivència/Llengua/Pressupostos
Competencies Bàsiques:
- Comunicatives:Comunicativa lingüisítica i audiovisual/Artística i cultural.
- Metodològiques: Tractament de la Info./Mates/Apendre a apendre.
- Personals: Autonomia i iniciativa personal.
- Conviure i habitar el món: Coneixemnt i interacció am el món/Social i ciutadana.

Entradas relacionadas: