Conflicte individual

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,92 KB

 

9. Assenyala quin tipus d’estratègia van fer Servir les parts en la negociació següent: En Miquel és el responsable de recursos humans D’una empresa dedicada a la reparació d’electrodomèstics. La Lucía, una de les Tècniques que té contractades, acaba de finalitzar el seu període de Maternitat. En incorporar-se a la feina amb l’horari que tenia, no pot deixar El nadó a la guarderia perquè no està oberta tan d’hora. La treballadora, que S’ha assabentat de l’existència d’empreses amb horaris flexibles, li proposa al Miquel aquesta mesura. Quan la Lucía li comenta al Miquel, ell li diu que és Pràcticament impossible que pugui considerar aquest fet; llavors la Lucía li Comenta que potser ha de deixar l’empresa. En Miquel li proposa tenir una Entrevista la setmana següent per poder valorar bé l’assumpte. En Miquel Considera que la treballadora és eficaç en la seva feina i coneix la majoria Dels clients importants; per tant, pensa que perdre-la seria un problema per a L’empresa i per aquest motiu intentarà arribar a un acord perquè les dues parts En surtin beneficiades. La Lucía no desitja deixar de treballar en l’empresa Perquè li agrada el que fa i no pot prescindir del seu salari. Per això, Intentarà que la deixin entrar entre 30 i 45 minuts més tard que recuperarà a La tarda. És clar que les dues parts tenen la intenció De no perjudicar-se i poder arribar a un acord. Podem dir que totes dues Afronten la negociació des d’una estratègia cooperativa.

10. Assenyala les causes dels conflictes que Es plantegen a continuació: a) En Pau i la Sònia són treballadors de la Mateixa empresa. Els dos treballen al departament de comptabilitat i han estat Sortint durant un any. La seva relació s’ha acabat i des de llavors s’aprecia Agressivitat entre ells. El seu enfrontament afecta el treball perquè Normalment no es dirigeixen la paraula i per comunicar-se les coses utilitzen Una tercera persona del departament. b) En Lluís i en Jordi treballen en una Fàbrica de vidre. Els dos formen part del departament de producció i és Habitual que un dels dos faci el control de qualitat dels productes que es Fabriquen. Un dia es van enfadar i cap dels dos no va fer el control de Qualitat: cadascun va comentar que era responsabilitat de l’altre. Com que la Partida no va passar el control de qualitat, un client es va queixar per Deficiències en el producte. La situació a) és un conflicte que deriva D’una diferència d’interessos entre les parts. En la situació b) el conflicte deriva d’un Repartiment poc nítid del treball.

11. A continuació presentem una sèrie de Conflictes ocorreguts en empreses. Indica en cadascuna si es tracta d’un conflicte positiu-funcional o negatiu-disfuncional: a) L’empresa Papira, SL, té socis que tenen el 50% de les participacions socials cadascun. Els dos socis han tingut durant Anys posicions contradictòries pel que fa a la manera d’ampliar el negoci, un Fet que els ha dut a dissoldre i liquidar l’empresa. B) En un taller dedicat a La fabricació mecànica, els torns amb què es treballa s’han substituït per uns Altres de nous que milloren la qualitat de les peces. Els treballadors de Producció han manifestat el seu rebuig amb comentaris negatius sobre el canvi. Malgrat tot, els clients expressen la seva satisfacció per la millora en la Qualitat del producte c) Rosa Palou i Joan Gómez són auxiliars de Clínica que treballen en una consulta odontològica. Tots dos treballadors Desitjaven poder gaudir de les seves vacances d’estiu el mateix mes i, com que Cal la presència d’almenys un auxiliar en tot moment, han hagut de fer torns, Però no s’han posat d’acord entre ells. En Joan considera que la Rosa ha estat Beneficiada i han sorgit entre ells hostilitats que repercuteixen en l’atenció I la informació que es dóna als clients. a) Presenta un conflicte disfuncional. B) Presenta un conflicte funcional. C) Presenta un conflicte disfuncional.


Entradas relacionadas: