Conflicte lingüistic

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 864 bytes

 
conflicte lingüistic i substitució linguistica: El procés de substitució linguistica té una serie d´etapes:
-Proces de bilinguització: la llengua forastera comenca a ocupar els ámbits formals de la llengua propia.
-Procés de monolinguització en la llengua dominant: s´abandona la llengua propia. en aquesta fase es detecten varies situacions:
-Autoodi: els k san pasat a la llengua
reguenen el seu origen llinguistic
-Mitificació del bilinguisme: es generalitza la
falsa creenca.
-Creació dels prejudicis linguistics: son
prejudicis socials sense base cientifica.
-Bilinguisme unidireccional: la llengua
dominant ha esdevingut llengua necesaria.
-Finalment tenim l´abandonament total de la llengua dominada: es l´us exclusiu de la llengua nova.

Entradas relacionadas: